palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ingyenes iskolai előadások bemutatása-A Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház pályázata budapesti középiskolák részére

kolibri palyazatA Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Budapest Főváros Önkormányzatának és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet támogatásával az alábbi témakörökben hirdet pályázatot:

  • Ingyenes iskolai előadások bemutatása
  • Osztályterem-színházi előadások bemutatása (9-12. évfolyamok részére)


Pályázni lehet
a Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház két osztályterem-színházi előadásának bemutatására.

A Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház a Klamm háborúja c. előadással 2008-ban indította el osztályterem-színházi projektjét.

A program sajátossága, hogy az előadások alapvetően az iskolákban kerülnek bemutatásra, a középiskolások saját közegében szembesítik őket életüket meghatározó problémákkal. Az osztályterem-színházi előadások előnye, hogy minimális technikai igényük miatt gyakorlatilag bármilyen osztályteremben játszhatók, könnyen utaztathatók. Az előadásokat minden alkalommal, színházpedagógus és a színészek részvételével színházpedagógiai program is kíséri, amely segíti az előadás értelmezését, a drámapedagógia eszköztárát használva véleményalkotásra, vitára sarkall.

1.1. Lutz Hübner: Kikatt
„A Kikatt egy olyan darab, ahol a tanulói padokban ülő néző „félelem, harag, agresszió”, szorongással teli megbocsátás, visszafojtott nevetés, gyávaság és merészség, elbukás és az újbóli elbukás szemtanúja.
A darab színházi környezetben eleveníti meg az osztálytermet. Célja mindannak a megjelenítése, ami egy osztálytermi helyzetben előfordul. A napjainkban oly felkapott, már-már idegesítően túllihegett iskolai agresszió a darab témája, de olyan aspektusból megközelítve, ahogy alig találkozunk vele.
Egy földrajzból bukásra álló diák könyörög a jobb jegyért, hogy egyáltalán lehetősége legyen megpróbálni az érettségit. Persze tenni nem tesz érte semmit és családi körülményei folytán nem is tud. Amikor a kissé kiégett, ám lelkesen tanítani, a „tananyagot leadni” próbáló tanárnőt megkörnyékezi, biztosítva számára a tanév hátralevő óráiban a nyugalmat és a tanítás lehetőségét, váratlan fordulat következik. A tanár felháborodva tagadja meg a jobb jegyet (mondván, eddig sem tett a diák semmit azért, hogy a helyzet változzon), elcsattan egy pofon, majd még egy, aztán Stöhr tanárnő a földre zuhan. Szólhatna, de nem szól. Ordíthatna „segítséget”, de nem ordít. Helyette eltűnik egy időre a színről, majd amikor monoklisan újult erővel visszatér, segítségét ajánlja fel. Félelemből, tehetetlenségből, hatalomvágyból, elkötelezettségből.
Most ő diktál. Az ő szabályai szerint kell játszani. A diák kezdetben szorong (hisz nincs az az isten, hogy nem derül ki, ami történt), majd visszatér belé az a magabiztosság, aminek rövid ideig ugyan, de híján volt. Stöhr felajánlja a lusta diáknak, hogy korrepetálja egy kávézóban minden délután. Ez már-már túlmegy a tanár-diák legális kapcsolaton, titkos segítő viszony, ami már-már a vonzalomba hajlik. A háttérben időnként megjelenő agresszor apa és tehetetlen anya még inkább a segítőt hívja elő a tanárnőből, aki a felmutatott semmire mégis megadja a hármast. A diák meg nem érti. Ambivalens ez az öröm, és végül az előre elrendelt úton haladva tragédiába fullad.
A karakterek felépítése és a hiteles színészi alakítás csak segíti a nézőt (pedagógust és diákot egyaránt) az azonosulás folyamatában. Ettől lesz torokszorítóan katartikus az élmény.
Az osztálytermi előadás után lehetőség nyílik a téma megvitatására színházpedagógusok vezetésével és természetesen a színészek részvételével. A beszélgetések során a kamaszok maguk keresik a válaszokat, megoldási lehetőségeket a darab által felvetett problémákra, jelenségekre. Az előadás segítheti a kényesebb tabutémákról való nyílt és őszinte diskurzust a pedagógusok, diákok és szülők között.”
(Peer Krisztina – Osztályfőnök.hu, 2009. április)

Az előadást Scherer Péter rendezte, játssza Pelsőczy Réka és Szanitter Dávid/Mészáros Tamás. A darab fordítója és dramaturgja Kovács Kristóf.

Bemutató: 2009. március 21.

1.2. Monoblock: Helló náci

A Helló náci témája, a rasszizmus, már túlmutat az iskola világán, ugyanakkor, sajnos, egyre inkább fontos és feldolgozandó problémává válik.
Ez a, talán témája miatt, gondosan eltitkolt nevű szerző által jegyzett német egyfelvonásos egy őrizetes-cellában játszódik, a szereplők: egy rendőr és két őrizetes, egy lengyel vendégmunkás és egy fiatalkorú neonáci.
A cellában jut idejük kiveszekedni, illetve megértetni magukat egymással – ám, mire ez utóbbival végeznének, már jön a rendőrség, hogy vigye őket tovább.
A rasszizmusról szóló művészeti alkotások, megnyilvánulások egyik legkomolyabb rákfenéje az általánosítás: az „idegen szép”, az „idegen ártatlan” klisék már-már elkerülhetetlen felbukkanása. Ez a darab azzal emelkedik az átlag fölé, hogy nem kívánja sem eleve felmenteni a rasszizmus áldozatát, sem diabolizálni a rasszistát. Inkább kérdéseket vet fel, mintsem állítana – és ezáltal rendkívül élesen, és főleg, világosan érthetően, sőt: megérthetően fogalmaz ebben az elvben világos, a gyakorlatban azonban sokszor rendkívül bonyolult kérdéskörben.

Az előadást Tóth József rendezi, Mészáros Tamás, Ruszina Szabolcs és Szanitter Dávid játsszák. A darab fordítója és dramaturgja Kovács Kristóf.

Bemutató: 2010. január 16.

Az előadás ingyenes bemutatására fővárosi fenntartású középiskolák osztályai pályázhatnak.
Pályázható előadásszám: 7, egy intézmény egy előadásra pályázhat.
A nyertes iskola a színházzal kötött megállapodás szerint biztosítja az előadás szakmai és technikai feltételeit.

A program megvalósítása:
2010. február-május

A programot a Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet támogatja.

Kedvezményes árú színházjegyek az agresszió témaköréhez köthető előadásokra

Színházjegyek 9-12. évfolyamok részére a Kócsag és a Lila története c. előadásokra

2.1. KÓCSAG

SIMON STEPHENS: KÓCSAG
A tizenéves Scott és társai céltalan agresszivitással tengetik életüket egy külvárosi, bűzös csatorna mellett. Egyik félelemben tartott áldozatuk, Billy megpróbál kiszakadni ebből a brutális és bűnös közegből, de szüleire nem számíthat, egyedül egy lány, Adele barátsága erősíti őt lehetetlennek látszó terve megvalósításában.
“Tudod, mit szeretnék a legjobban a világon? Hogy rendbejöjjön minden.”
Az előadáshoz feldolgozó segédanyagot biztosítunk.

2.2. LILA TÖRTÉNETE 16 éven felülieknek!

CHIMO: LILA TÖRTÉNETE
A Lila története kézirata 1996-ban jutott el egy párizsi kiadóhoz. Az egyes szám első személyben fogalmazott visszaemlékezés egy magát Chimonak nevező, arab származású tinédzser szemén át mutatja be a tizenhat éves Lila tragédiáját. A szókimondó nyelvezetű szöveg sokkoló őszinteséggel festi le azt a brutális külvárosi közeget, amelyben a tinédzser lányok prostitualizálódása, csoportos megerőszakolása mindennapos jelenség. A máig ismeretlen szerző könyvének sikerét jelzi, hogy több nyugat-európai országban is díjnyertes színházi adaptáció készült belőle.

Az előadáshoz feldolgozó foglalkozást biztosítunk.

Vidovszky György rendező különleges produkciókat készít diákszínjátszóival. A Kócsag és a Lila története főszereplői a legfiatalabb színésznemzedék tagjai.

A színházjegyekre budapesti székhelyű vagy fővárosi fenntartású középiskolák pályázhatnak.
Pályázható jegyek száma:
össz. 540 db. Jegyár: 100 Ft.-,.

A program megvalósítása: 2010. február-május

A programot Budapest Főváros Önkormányzata támogatja.

Az előadásokról színházunk honlapján (www.kolibriszinhaz.hu) tájékozódhat.

Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével, 2010. január 20-ig lehet, a nyertesek értesítése és az előadások szervezése folyamatos.

Egy intézmény több pályázatot is benyújthat, minden pályázati ponthoz külön adatlap kitöltését kérjük.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

  • a peremkerületekben elhelyezkedő iskolák
  • azok az intézmények, ahol magas a hátrányos helyzetű diákok aránya
  • azok a pályázatok, amelyek indoklásában a diákok véleménye, motivációja is megjelenik

A pályázatokat postai vagy elektronikus úton tudjuk fogadni az alábbi címeken:
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház, 1061 Budapest, Jókai tér 10.
kolibri@szinhaz.hu Ez a cím védelemre kerül a spamrobotok ellen, engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse , vegvarivik@gmail.comEz a cím védelemre kerül a spamrobotok ellen, engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse

További információ: Végvári Viktória, 332 25 85, vegvarivik@gmail.comEz a cím védelemre kerül a spamrobotok ellen, engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse

PÁLYÁZATI ADATLAP

A Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház pályázatához
a 2009/2010-es évadra

Pályázati pont száma:

Intézmény neve:

Intézmény címe:

Intézményvezető neve:

Kapcsolattartó neve:

telefonszáma (lehetőleg mobil):

e-mail-címe:

A pályázó osztály neve:

Létszáma:

Miért fontos számunkra, hogy programban részt vehessünk? (Indoklás egy oldal terjedelemben)

Forrás: http://www.gyerekszinhaz.hu

linkek: angoltanítás Budapesten