palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ister-Granum Eurorégiós vers- és mesemondó verseny

ister granum versenyAz esztergom-kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház a hagyományoknak megfelelően ismét – nyolcadik alkalommal -, meghirdeti az Ister-Granum Eurorégiós vers- és mesemondó versenyt.

Letölthető dokumentumok

Versenykiírás
Jelentkezési lap

(1) A Versenyen azok a leány és fiú tanulók indulhatnak, akik:

 • valamely, az Ister-Granum Eurorégió területén (www.istergranum.hu) magyarországi vagy szlovákiai magyar tannyelvű általános iskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • nappali rendszerű képzésben vesznek részt.

(2) A verseny anyaga: egy szabadon választható vers, illetve mese.

Egy-egy vers, vagy mese hossza nem haladhatja meg az 5 percet.

(3) A versenyt 4 kategóriában bonyolítjuk le.

(4) Kategóriánként maximum 3 fő jelentkezhet!

A jelentkezéseket az alábbi kategóriákban várjuk:

 • alsó tagozat – versmondás
 • felső tagozat – versmondás
 • alsó tagozat – mesemondás
 • felső tagozat – mesemondás

(5) Költségek

Nevezési díj nincs. A versenyzőket és kísérőiket részvételük költsége terheli.

(6) Zsűri

A versenyzők produkcióit szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A zsűri elnöke: Sinkó Gyula, szerkesztő
A verseny zsűrijének tagjai:
Graczár Mihály, a Féja Zsebszínpad vezetője
Takács Krisztina, a párkányi Magyar Tannyelvű Gimnázium munkatársa

(7) Nevezés

A nevezési lapokat a Közösségi Ház weboldaláról lehet letölteni, valamint megtalálják a versenykiíráshoz csatolva. A jelentkezéseket elektronikus formában (fejageza@invitel.hu), vagy kinyomtatva kell eljuttatni a szervezőknek.

Nevezési határidő: 2011. március 25.  (péntek)

(8)A verseny időpontja: 2011. április 9-10. (szombat-vasárnap)

Helyszín: Féja Géza Közösségi Ház (2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.)

Versmondók versenye: 2011. április 9. szombat

a, alsós versmondók:

 • kezdés: 09:00 óra
 • tervezett eredményhirdetés: kb. 12:00 óra

b, felsős versmondók:

 • kezdés: 14:00 óra

Mesemondók versenye: 2011. április 10. vasárnap

a, alsós mesemondók:

 • kezdés: 09:00 óra
 • tervezett eredményhirdetés: kb. 12:00 óra

b, felsős mesemondók:

 • kezdés: 14:00 óra

A délutáni versenyek kezdési időpontja minimálisan eltérhet a jelentkezés számának függvényében.

(9) A verseny helye: Féja Géza Közösségi Ház (2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.)

(10) Díjazás

Mind a négy kategóriában emléklapok, értékes díjak és különdíjak kerülnek kiosztásra a zsűri személyre szóló értékelését követően. Az értékelést a zsűri elnöke végzi (a tagokkal való előzetes egyeztetés után), amit a zsűri tagjai maximum egy-két mondattal kiegészíthetnek.

(11) A versmondás értékelésének kritériumai

I. A szövegválasztás

1. Illik-e a választott mű az előadó korához, alkatához
2. A tartalom és a mondanivaló megértése
3. A választott mű jellegzetes stílusjegyeinek felismerése és érzékeltetése
4. Az előadó egyéniségének jelenléte az általa választott és előadott műben
5. A választott mű művészi értéke és az előadhatóság nehézségi foka
6. Az előadás felépítettsége

II. Nyelvünk szabályainak megtartása

1. A beszéd tisztasága és kulturáltsága
2. Az intonáció kifejezőereje és pontossága
3. A másodlagos közlés: mimika, gesztusok tisztasága és ereje
4. Tempó, ütem, ritmus, szünet kellő ideig és kellő helyen történő betartása
5. A hangerő, a fokozás és visszafogottság alkalmazása
6. A megértés és az átérzés egyensúlya az előadásban

III. Az előadott mű hallgatóságra gyakorolt hatása

1. Ok és cél – a választott mű mondanivalója mennyire fontos a hallgatóknak
2. Az előadás érthetősége, hallhatósága
3. Kontaktusteremtés a közönséggel
4. Képes-e hangulatot teremteni az előadó
5. Az előadás meggyőző ereje, hitelessége
6. Az előadás művészi hatása – összbenyomás

(12) Kommunikáció

A versenyről szóló információk és hírek a http://www.fejageza.uw.hu weboldalon találhatók meg.

(13) Elérhetőségek:

Tel.: 33/319 – 376
Levélcím:
2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 50.
e-mail
: fejageza@invitel.hu