palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jókai díj- irodalmi pályázat

jokai-dijA Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia) és Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest, Magyarország) pályázatot hírdet irodalmárok számára.
Pályázat címe: Jókai – díj 2010

A pályamunkák beérkezési határideje: 2009. november 30.

A pályázatról:

  1. A 2010. évi témája: id. Szinnyei József, a legnagyobb magyar bibliográfus
  2. Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással – prózával, vagy tanulmánnyal lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik.
  3. A pályázat jeligés. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét.
  4. A külső borítékra kérjük ráírni : “Jókai – díj, pályázat”. A pályázatokat egy nyomtatott példányban, jeligével ellátva és digitális formában ( PDF, illetve WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címre.
  5. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.
  6. A döntés és értékelés: A legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2010. január 31-ig hozza meg döntését.
  7. A Jókai – díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata, melyhez tárgyi- illetve pénzjutalom társul a bírálóbizottság döntése alapján.
  8. Az elismerés 2010 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából Rév-Komáromban kerül átadásra.
  9. A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes mű első felhasználási joga az alapítókat illeti.
  10. A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza.

A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2 (Csapó u. 2), 945 01 Komárno, Szlovákia, illetve Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1143 Budapest, Stefánia út 33. Magyarország,

Forrás: http://www.alkotohazak.shp.hu