palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kapcsolj a jövőre! Innovatív kapcsoló-szobor design pályázat

legrand pályázatKapcsolj a jövőre! Innovatív kapcsoló-szobor design pályázat! A  Legrand Zrt. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel közösen első ízben írja ki rendhagyó kapcsoló-szobor design pályázatát. Jelen pályázat fő célkitűzése a Legrand Zrt. által gyártott különféle méretű és anyagú kapcsolók kreatív, szokatlan és innovatív módon történő felhasználása, amely a hagyományos szerepben való megjelenítéstől markánsan eltér.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Legrand Zrt. által gyártott és forgalmazott kapcsolócsaládok, kapcsolóegységek felhasználásával a valóságban létező élőlények és tárgyak megformálása kreatív és egyedi látásmódban.
Az alkalmazott alapanyag kizárólag Legrand kapcsoló lehet, amelyhez természetes eredetű kiegészítő anyag (gumi, spárga, raffia, stb.) használata szükség esetén megengedett.

Az összeállítási technika lehet ragasztással végzett is.

Olyan kreatív, újszerű megoldásokat várunk, amelyek elvonatkoztathatók az alapanyag eredeti funkciójától, s modern, innovatív szemléletet tükröznek.

A PÁLYÁZÓK KÖRE, A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázaton részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött személy, aki valamely hazai akkreditált művészeti vagy egyéb tervezőképző felsőoktatási vagy felsőfokú képesítést adó intézmény jelenlegi vagy korábban végzett hallgatója.

A pályázat benyújtásához online regisztráció szükséges a Legrand Zrt. ide vonatkozó weboldalán: www.legrand50.aktivitas.hu

Személyenként maximum 1 darab pályaművet fogadunk el. Hiányosan beadott pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

További feltételek:

 1. Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát nem sérti.
 2. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a bíráló bizottság döntésének. A bíráló bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
 3. A nyertes pályamunkák alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikon a kiíró, illetve a kedvezményezett szervezetek kizárólagos szabad felhasználási jogot szerezzen korlátlan területi és időbeli hatállyal. A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró, illetve a kedvezményezett szervezetek, a benyújtott pályamunkák megvalósítására opcióval rendelkezik, és a pályázó köteles a kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására. A bíráló bizottság a nyertes művek mellett is találhat megvalósításra érdemes pályaműveket, melyek felhasználási jogai külön megállapodás tárgyát képezik.
 4. A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába. A beadott terveket és annak anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül a pályázat kiírója bemutathatja.

A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Kötelezően benyújtandó szöveges és képi dokumentáció, fordulóként:

 1. forduló: Az alkotás rövid leírása (max.800 karakter) + látványterv
 2. forduló: Az alkotás: kapcsoló-szobor

Dokumentáció formátuma: a látványterv elkészítéséhez bármilyen program használata megengedett (Pl. Adobe Photoshop, Corel Draw, AutoCad, ArchiCad stb.). A látványterveket (maximum 3 db) pdf és legalább 1 db jpg formátumban kérjük elektronikus úton feltölteni a www.legrand50.aktivitas.hu oldalra. A feltöltés feltétele a regisztráció, melyet szintén az oldalon tehet meg a pályázó. A regisztráció folyamán a pályázónak meg kell adnia a nevét, elérhetőségét, a pályamű címét és a kategóriát, amiben pályázni szeretne. Kézirajzot nem áll módunkban elfogadni. Fotók felhasználása nem megengedett!

Letölthető dokumentumok

palyazati_kiiras_legrand_mome_foto_ujx1

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés két fordulóban történik:


1. Forduló

A bírálóbizottság a határidőre beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket juttatja be a 2. fordulóba.
Beadandó dokumentáció: 1 db RGB jpg kép, 1 db RGB pdf dokumentum, amelyek látványterv szinten mutatja be az alkotást, minél közérthetőbben.

(A képek egyenként nem haladhatják meg az 5 Mb-ot.)
A pályázati anyagon kizárólag az online regisztráción is megadott név szerepeljen, pl. a következő módon: „Kiss_Gergely_1.jpg” .

Új Beérkezési határidő: 2011 augusztus 26. (péntek), 16.00 óra!!

Határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.

A pályázat beadásának módja:

Elektronikusan feltölthető a www.legrand50.aktivitas.hu oldalon, pályamunkák menüpont alatt.

 • online regisztráció
 • 1 db RGB jpg kép + ugyanez pdf-ben, amely látványterv szinten mutatja be az alkotást
 • A pályamunka rövid leírása Word vagy pdf dokumentumban

Az 1. forduló eredményéről a pályázók e-mailben kapnak tájékoztatást 2011. szeptember 9-ig-ig.

2. Forduló

Az 1. fordulón továbbjutott pályamunkák elkészítéséhez a Legrand biztosít termék alapcsomagokat (kapcsolók, kiegészítők), amelyről tájékoztatást kapnak a pályázók.

Az alapcsomagokat 2011.06.10-ig lehet átvenni a Moholy-Nagy Művészet Egyetem Formatervező tanszékén.

A továbbjutott pályamű alapján készült 1:1-es műalkotást várunk.

A pályamunkák maximális súlya 20 kg lehet, és a pályamű egy személyautóban szállítható kell, hogy legyen.

Amennyiben az alkotás túlzott mértékben eltér a továbbjuttatott látványtervtől, a bíráló bizottság elutasíthatja a pályaművet. A bíráló bizottság a bekért művek alapján dönt a díjak odaítéléséről.

A kapcsoló-szobrok leadhatók személyesen a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Formatervező tanszékén: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., hétfőtől péntekig, 09:00-17.00 óráig.

A pályamű csomagolásán kérjük a pályázó nevét feltüntetni.

Határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.

A 2. forduló eredményéről a pályázók e-mailben kapnak tájékoztatást 2011.08.01-ig.

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó: 2011. szeptember (részletes tájékoztatás később)

Értékelési szempontok:

 • Újszerűség, eredetiség (design ötlet)
 • Prezentáció összképe, minősége, esztétikai megjelenése és érthetősége
 • A kivitelezés minősége
 • Környezetvédelmi szempontok érvényesülése

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

A terveket független, szakértő zsűri bírálja el.

Domán Rajmund, díjnyertes formatervező

Kopek Gábor zsűrielnök, a MOME rektora, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének tagja, a stuttgarti Merz Akadémia, a groningeni Minerva Akadémia és a berlini Universität der Künste vendégprofesszora

Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatója

René Roudat, a Francia Köztársaság Magyarországi Nagykövete

Román Sándor, táncművész, koreográfus, érdemes művész, az ExperiDance Táncszínház művészeti vezetője

DÍJAZÁS

A pályázat lezárásaként egyetlen pályamunka részesül pénzdíjazásban, amelynek összege 150.000 Ft.

A bíráló bizottság a nyertes pályamunka mellett kiválasztja azokat az alkotásokat, amelyek a későbbiekben egy kiállítás keretén belül kerülnek a nyilvánosság elé.
(Részletek később.)

EREDMÉNYHIRDETÉS

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra 2011 őszén kerül sor. (Részletek később.)

INFORMÁCIÓ

A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: forma@mome.hu