palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program 2014.

karpatA magyar exportpiacok szélesítése kulcsszerepet játszik a magyar gazdaság növekedési pályára állításában, melyben kiemelkedő jelentőséggel bír a szomszédos országokkal való partnerségi együttműködés erősítése. Mindemellett Magyarország számára különösen fontos, hogy a gazdasági feltételek javítása révén is támogassa a határon túli magyarság szülőföldön való megmaradását, melynek egyik legfontosabb eszköze a helyi üzleti lehetőségek felkutatása, új munkahelyek teremtésének ösztönzése. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. által 2014-ben második alkalommal meghirdetett „Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program” e célok elérését szolgálja.

A Program a szomszédos országok (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) tehetséges magyar fiataljait célozza.

A Programra fiatalok pályázatát várjuk, akik már vállalkozóként tevékenykednek, és vállalkozásuk továbbfejlesztéséhez igénylik újabb ismeretek megszerzését, vagy akik olyan ismeretekkel, vezetői készségekkel rendelkeznek, amelyek segítséget nyújthatnak egy magyarországi székhelyű vállalat szomszédos országbeli piacokon való terjeszkedésében.

A Program megvalósulási időszaka: 2014. szeptember 15. – 2014. december 15.

A sikeres pályázó a program keretein belül szakmai gyakorlatot végez a pályázó elképzeléseihez illeszkedő magyarországi székhelyű vállalatnál  részt vesz a Kárpát Régió Üzleti Hálózat által meghatározott képzéseken, rendezvényeken, konzultációkon heti rendszerességgel írásbeli beszámolót készít az adott időszakban elsajátított ismeretekről a gyakornoki időszak végére megvalósítható üzleti tervet készít

Keretszám: 30 fő

Az ösztöndíj szerű juttatás havi összege: nettó 120 000 HUF

Pályázati Kategóriák

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

I. Pályázat működő vállalkozás fejlesztéséhez

A gyakornoki program során a pályázó új szakmai ismereteket, szemléletmódot, üzletfejlesztési tapasztalatokat szerezhet vállalatának sikeres továbbfejlesztéséhez, új módszereket, technológiákat sajátíthat el a mentori feladatokat ellátó magyarországi székhelyű vállalkozásnál. Mindemellett lehetősége nyílik kétoldalú partnerkapcsolatok kiépítésére, így hosszú távon akár a szomszédos országok felé való terjeszkedésben is segítheti egymást a pályázó és a mentor vállalat. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. által meghatározott képzéseken, konzultációkon való részvétel során további vállalkozói ismeretek megszerzésére, újabb finanszírozási csatornák feltárására és szakmai kapcsolatainak szélesítésére kap lehetőséget.

II. Pályázat üzletvezetői tapasztalatok megszerzéséhez

A pályázó a magyarországi székhelyű mentor vállalatnál eltöltött gyakornoki idő alatt megismerkedik a vállalat tevékenységével, annak külpiacra lépési elvárásaival, feltérképezi a vállalat piacra lépései lehetőségeit saját országában. A gyakornoki program során üzleti ismereteket szerez a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. által meghatározott képzéseken és szakmai programokon, melynek során kapcsolati tőke kiépítésére és a helyi üzleti környezet megismerésére nyílik lehetősége.

Pályázási feltételek:

 • 20-35 év közötti életkor
 • A Program szerinti szomszédos országbeli állandó lakcím
 • I. típusú pályázat esetén kizárólag az állandó lakcím szerinti országban megvalósítani kívánt vállalkozás vagy fejlesztési terv
 • I. típusú pályázat esetén legalább érettségi, II. pályázati kategória esetén felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, valamint az állandó lakcímnek megfelelő ország hivatalos nyelvének ismerete
 • előnyt jelent:
  • egyetemi vagy főiskolai végzettség (I. pályázati kategóriánál)
  • egyetemi vagy főiskolai végzettség a fejleszteni kívánt vállalat tevékenységi köréhez kapcsolódó területen
  • társadalmi szervezet ajánlása

Pályázni csak elektronikus úton, a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, valamint a csatolandó mellékletek megküldésével lehet
Egy pályázó több kategóriában is pályázhat, kategóriánként külön benyújtott pályázat útján

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 • magyar nyelvű szakmai önéletrajz – minta a holnapról letöltendő
 • magyar nyelven hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
 • I. Pályázat működő vállalkozás fejlesztéséhez– Jelentkezési lap a honlapról letöltendő
 • II. Pályázat üzletvezetői tapasztalatok megszerzéséhez– Jelentkezési lap a honlapról letöltendő amennyiben a pályázó rendelkezik magyar nemzetiséget igazoló okmánnyal, annak másolata állandó lakcímet igazoló okmány másolata
 • I. pályázati kategóriára való jelentkezés esetén érettségi bizonyítvány másolata,
 • II. pályázati kategóriára való jelentkezés esetén felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az alábbi dokumentumok csatolása:

 • felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata
 • társadalmi szervezet ajánlása: bélyegzővel és aláírással ellátott dokumentum, amely alátámasztja a pályázó szakmai felkészültségét, a pályázatban való részvételének indokoltságát, emellett tartalmazza az ajánló intézmény nevét, címét, az ajánló személy nevét és pozícióját

Pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni csak elektronikus úton, a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, valamint a csatolandó mellékletek feltöltésével lehet. http://crbnet.eu/fiatal-vallalkozoi-program

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.

Pályázatok elbírálása

A pályázatok odaítéléséről a formai követelményeknek megfelelt pályázók körében, egységes szempontrendszer és esetleges személyes elbeszélgetés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság dönt.

A pályázók legkésőbb 2014. augusztus 1-ig elektronikus írásbeli értesítést kapnak a pályázati elbírálás eredményéről.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak munkatársainkhoz:

Koleda Petra
Telefon: +3630/4883072
E-mail: fiatalvallalkozo@crbnetwork.eu

Letölthető dokumentumok

Felhívás mentorcégek részére

Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program néven 2014-ben is elindítjuk nagysikerű programunkat, melynek kertében a Kárpát-medencében élő tehetséges magyar fiatalok számára kívánunk gyakornoki lehetőséget biztosítani nagy tapasztalattal rendelkező és számos szakmai sikert elért magyarországi cégeknél, szervezeteknél.

A Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Programot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztálya dolgozta ki és megvalósítását a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt.-re bízta. A 2013. évben elért kiemelkedő eredményeket követően a program idén is folytatódik.

Ennek keretében 2014-ben összesen 30 fiatalnak kívánjuk megadni a lehetőséget arra, hogy három hónapon keresztül egy sikeres, nagy múltú, az adott ágazatban kiváló eredményeket produkáló magyarországi vállalatnál, úgynevezett mentorcégnél szerezzen olyan szakmai tapasztalatokat, melyek birtokában szülőföldjére visszatérve már meglévő cégét még sikeresebbé, még eredményesebbé teheti, illetve az itt megszerzett üzletvezetői készségek birtokában segítheti a régiójában működő vállalkozásokat.

A Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Programot úgy alakítottuk ki, hogy az nemcsak a külhoni magyar, vállalkozni vágyó fiatalok számára jelent nagy lehetőséget, hanem a mentorcégeket is segítheti például a külpiaci törekvéseik megvalósításában. 2013-ban a programban résztvevő fiatalok ukrán vagy szerb nyelvismeretükkel, a kelet-európai vagy balkáni piaci környezetben szerzett tapasztalataikkal nagy eredményeket értek el mentorcégeik számára.

LINK: http://www.crbnet.eu/87-Karpat-Regio-Fiatal-Vallalkozoi-Program-2014