palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Katonák Hősök fotópályázat

A „hétköznapi” katonát keressük, a velünk élő, munkába siető nőket és férfiakat, akik sokszor láthatatlanul részei mindennapjainknak. Fotózz élethelyzeteket, kiemelkedő teljesítményeket, pilótákat, palotaőröket, díszelgőket! Vegyük észre, hogy hol és milyen formában találkozhatunk a Magyar Honvédség tagjaival!

A pályázat kiírója:  Honvédelmi Minisztérium

A pályázat célja, művészeti koncepciója: Katonák voltak és hősök lettek azok a fiatalok, akiknek tettei egy olyan Honvédség alapjait rakták le, amelyre a mai napig büszke lehet Magyarország”.

„Katonák Hősök – Hagyomány és megújulás” elnevezésű programsorozatán kiállításokkal, konferenciákkal, bemutatókkal, gyakorlatokkal, sportprogramokkal és számtalan lehetőséggel várja a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a csatlakozó társadalmi szervezetek az érdeklődőket március 11. és május 27. között. A rendezvénysorozat célja, hogy az 1849-es tavaszi hadjárat emlékét is megidézve bemutassa mit jelent katonának lenni 2012-ben, milyen múltban gyökerező hagyományokat ápol még ma is, hogyan változott és alakult korszerű haderővé a Magyar Honvédség.

A hagyományokat tiszteletben tartó megújulás fontos szerepet tölt be a Magyar Honvédségben, ezért a programsorozathoz kapcsolódó fotópályázat is a Katonát és a Hőst keresi. Fotózz tehát katonát, gyakorlatot, hagyományőrzőt, vagy épp harci járművet, készíts fotókat rendezvényekről, épületekről, szobrokról, a lényeg csak annyi: vegyük észre és érezzük a képen, hogy mit jelent számodra a Magyar Honvédség, mit és hogyan látsz, képzelsz és gondolsz a modern Magyarország modern hadseregéről!

Fotózz, hogy megtudjuk: mit jelent számodra a hagyomány és megújulás!

Pályázati kategóriák:

A pályaműveket egyéb megkötés nélkül a következő két kategóriában bíráljuk el.

1. Katona és hős: A „hétköznapi” katonát keressük, a velünk élő, munkába siető nőket és férfiakat, akik sokszor láthatatlanul részei mindennapjainknak. Fotózz élethelyzeteket, kiemelkedő teljesítményeket, pilótákat, palotaőröket, díszelgőket! Vegyük észre, hogy hol és milyen formában találkozhatunk a Magyar Honvédség tagjaival! http://indafoto.hu/gyujtemenyek/katona_es_hos

2. Hagyomány és megújulás: A tavaszi ünnepségsorozatok elképzelhetetlenek hagyományőrzők nélkül, akik a múltra emlékeztetnek. Ugyanilyen fontosak persze a Honvédség aktív állományú tagjai is, akik a jelent és a jövőt képviselik. Fotózz katonákat, harci eszközöket, járműveket, fegyvereket felvonulásokat, haditechnikai bemutatókat, és minden olyan dolgot, ami szerinted visszatükrözi, hogy miként kapcsolódik össze hagyomány és megújulás 2012-ben! http://indafoto.hu/gyujtemenyek/hagyomany_es_megujulas

Díjazás: A kategóriák első helyezettjei a Honvédelmi Minisztérium és az EI Zrt. jóvoltából egy 16 GB-os, Wi-fis Apple iPad2-t, míg a második helyezettek egy GoPro HD Hero 960 kamerát kapnak. A harmadik helyezettek jutalma a Honvédelmi Minisztérium és a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft. által összeállított könyvcsomag lesz.

A kategóriák további hat helyezettjét emellett vendégül látjuk majd egy exkluzív kirándulásra is.

Pályázati naptár:

Nevezés kezdete: 2012. március 13.

Pályázatok feltöltési határideje: 2012. április 22.

Ünnepélyes, díjátadással egybekötött eredményhirdetés: 2012 májusának elején

Pályázati feltételek
Pályaművet nyújthat be bármely természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja.

Egy pályázó maximálisan 5 pályaművel pályázhat, azaz a feltöltött képek közül az első ötöt értékeljük.

Az érvényes pályázás során – ha a pályázó még nem rendelkezik vele – egy Indapass regisztráció (indapass.hu), és a képek feltöltése után az alábbi oldalakhoz lehet hozzáadni a képeket:

http://indafoto.hu/gyujtemenyek/katona_es_hos
http://indafoto.hu/gyujtemenyek/hagyomany_es_megujulas

A pályázó a képnek köteles címet és képaláírást adni, amely megindokolja, miért az adott kategóriában nevezett!

A pályázaton csak azok a képek vesznek részt, amelyeket a pályázó feltöltött az Indafotóra! A Honvédelmi Minisztériumhoz egyéb módon eljuttatott képeket az értékelésnél nem vesszük figyelembe.

A beérkezett, illetve a rendezvénysorozat központi oldalán (katonakhosok.kormany.hu/fotopalyazat) is megtekinthető pályaműveket az alábbi szakmai zsűri értékeli:

Szarka Gábor, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke, Bozsonyi Károly, a Zrínyi Média Kft. ügyvezetője, Nagy Attila (Indafotó), Dévényi Veronika, fotóriporter (Zrínyi Média Kft.), Koszticsák Szilárd, fotóriporter (MTI).

A határidőig meg nem érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A díjazott képeknél e-mailen, a kiállításra kiválasztottaknál pedig kommentben értesítjük a fotósokat!

A pályázaton való részvétel díjmentes.

A legjobb fotókból készített válogatást májusban egy szabadtéri kiállításon, illetve a honvedelem.hu oldalon és a Magyar Honvédség hivatalos Facebook oldalán www.facebook.com/magyarhonvedseg mutatjuk majd be.

Etikai elvárások:

A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne legyenek kifogásolhatóak.

A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után. A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.

A pályázatban nem vehetnek részt a kiíró szervezetek tagjai, munkatársai, valamint közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A kiíró reklamációt nem fogad el a döntéssel kapcsolatban.

Szerzői jogi feltételek:

A pályaművet benyújtó szerző az alábbi feltételekkel járul hozzá szerzői alkotása felhasználásához: A pályázat kiírója a pályaműveket díjmentesen felhasználhatja a pályaművekből rendezendő kiállítás sorozat, esetleges későbbi pályázat népszerűsítésére a mű szerzője és a mű címe egyidejű feltüntetése mellett, a mű integritásának sérelme nélkül. A kiíró díjazásmentesen jogosult a művek bemutatására a kiállítás keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, tv műsor, reklám stb. keretében.

A kiállító szakmai, oktató tevékenysége körében jogosult a képek díjmentes hasznosítására, többszörözésére, és közzétételére, a szerző személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül.

A szerző hozzájárul, hogy a kiíró a kiállításra kerülő pályaművekből készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a szerző személyhez fűződő jogainak egyidejű tiszteletben tartásával.

A pályázó a díjazásról lemond amennyiben a munka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a kiállítással, vagy a kiíró szakmai tevékenységével kapcsolatos. A szerzői alkotás esetleges profitorientált hasznosításának feltételeit a kiíró és a szerző között megkötendő megállapodás tartalmazza.

A szerző szabadon publikálhatja és értékesítheti az általa a pályázatra készített fotókat.

A pályázó tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.

A kiíró fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát. A kiíró személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adja ki. A kiíró a megadott határidőig át nem vett pályaműveket nem őrzi meg, és nem tárolja. A kiíró a pályaműveket fokozott gondossággal kezeli, a pályaművekben bekövetkezett bármely kárért való felelősségét kizárja.

 Forrás: http://katonakhosok.kormany.hu/