palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kiemelt geopolitikai ösztöndíj

padaKiemelt ösztöndíj, angol és magyar nyelvű kurzusok, külföldi részképzések, konferenciák. A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvánnyal (PAGEO), a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvánnyal (PADA) és a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvánnyal (PADS) együttműködve felvételt hirdet a Geopolitikai Doktori Programra. A doktori program címe: Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából.

Programunk célja, hogy multidiszciplináris megközelítéssel adjon válaszokat a XXI. század nemzetközi, geopolitikai kihívásaira Közép-Európa szemszögéből. A geopolitika mint interdiszciplináris szakterület elsősorban a közgazdaságtan, a geográfia és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy olyan elemző rendszernek is tekinthető, amely a meghatározott földrajzi térben felmerülő kérdéseket komplex módon értelmezi és a megoldására összetett választ képes szolgáltatni. A geopolitika ezért a gazdaságpolitika fontos dimenziója, amelynek szakmai tudományos feltárása, teljesítményének ösztönzése gazdaságstratégiai jelentőségű. A téma
neves nemzetközi és hazai kutatói járulnak hozzá hallgatóink elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítéséhez. Az oktatás során a doktoranduszok alapos tudást szerezhetnek arról, hogy a világpolitikai érdekrendszerek hogyan befolyásolják a világgazdasági, a regionális gazdasági és a lokális folyamatokat, ugyanakkor azt is vizsgálják, hogy a gazdaságstratégiai folyamatok és célrendszerek milyen politikai következményekkel járhatnak globális, regionális, vagy akár nemzetállami szinten. A felvételt nyert jelentkezők bepillantást kaphatnak az egyes nagy kultúrák,
valamint a nemzetállamok geopolitikai szerepébe, célkitűzéseibe, érték- és érdekrendszerébe is.

A képzés főbb témakörei:
– Geopolitika, geostratégia és geoökonómia
– Politikai földrajz és gazdaságföldrajz
– Természeti erőforrások szerepe a geostratégiában
– Nemzetközi kapcsolatok modern elméletei
– Transznacionális tanulmányok
– Gazdaságpolitika
– Módszertan
– Globális játékelmélet
– Stratégiai tervezés
– Modern társadalomtudományok
– Globális kapcsolatok és a 21. századi új világrend
– Gazdaságtörténet
– Terület- és településfejlesztés
– Kreatív gazdaság és innováció
– Fejlődés és növekedés
– Hálózatfejlesztés
– Az EU politikai földrajza
– Globális etika a meghatározó világvallásokon keresztül
– Politikai gazdaságtan fejlődése és globális pénzügyek
– Az USA és a világ
– Kína szerepe a nemzetközi viszonyok rendszerében és a világgazdaságban
– Japán és a világ
– Latin-Amerika a multipoláris geopolitikai világrendben

A doktori képzésben résztvevők:

  • a tutori rendszer segítségével a legnagyobb tapasztalatú hazai és külföldi szakemberek iránymutatása mellett tanulhatnak és kutathatnak,
  • meghívott előadóként a témák legjelentősebb, nemzetközileg is jegyzett kutatói, stratégiai gondolkodói, vezető egyetemek professzorai, esetenként Nobel-díjas vendégprofesszorok, valamint a vezető think tank intézetek vezetői által tartott előadásokon és kurzusokon vehetnek részt,
  • külföldi részképzéseken és konferenciákon vehetnek részt,
  • a legjelentősebb külföldi egyetemeken (Stanford, King’s College London, University of Oxford, Harvard University, University College of London) és vezető geopolitikai és geostratégiai intézményekben (Geneva Institute of Geopolitical Studies) kurzusokon vehetnek részt,
  • a legújabb nemzetközi szakirodalmakhoz és adatbázisokhoz férhetnek hozzá,
  • a legújabb kutatási témákat és trendeket követhetik nyomon, és nyitott tudományos műhelyek munkájához csatlakozhatnak, – angol és magyar nyelvű kurzusokat látogathatnak,
  • kiemelt – havi 300 ezer forint – ösztöndíj elnyerésére kapnak lehetőséget.

A képzés pécsi és budapesti helyszíneken kerül megrendezésre.

A jelentkezési dokumentumok leadása elektonikusan a phdkoord@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre és postai úton a Földtudományok Doktori Iskola címére (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) 2016. május 27. 12:00 óráig lehetséges.
A felvételi elbeszélgetés várható dátuma: 2016. június vége (2016-ban pótfelvételi nem várható.)

További információkat a phdkoord@gamma.ttk.pte.hu és a oktoriprogram@pageobudapest.hu e-mail címeken, a Földrajzi Intézet weboldalán (http://foldrajz.ttk.pte.hu/szervezeti-egysegek/doktoriskola), valamint a www.geophd.hu oldalon érhetnek el a jelentkezők.