palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kihasználatlan városi területek felpezsdítésére

european14Az EUROPAN14 ismét meghirdeti a kivételes lehetőségeket kínáló pályázatát, első sorban területtulajdonosoknak, hogy az eddig kihasználatlan területeiket bevonhassák a város körforgásába.

A szervezők olyan területtulajdonosok – elsődlegesen önkormányzatok és más, intézményi és magán ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy ingatlanfejlesztők – jelentkezését várják, akiknek a birtokában olyan nehezen kezelhető és hasznosítható területek vannak, amelyeknek értéknöveléséről, hosszabb távon fenntartható hasznosításáról gondoskodni kívánnak, ám a szokásos megoldásokkal eddig nem jutottak eredményre.

Ezekre a területekre később 20-40 friss, fantáziadús, a külső látásmód érvényesítésével új megközelítésű, és ami a legfontosabb, mindenképpen hasznos és megvalósítható tervpályázat érkezik, hogy aztán egy nemzetközi zsűri elbírálja, majd támogassa a megvalósulást.

A pályázat azon kívül, hogy megoldást kínál, a nemzetközi színtérre is bevezeti a pályázót, vonzóvá teszi a területet a befektetők számára, figyelemfelkeltő és ingatlanérték-növelő is egyben.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázati felhívás az EUROPAN14 helyszínkiválasztó fordulóján való részvételre

Az EUROPAN14 szervezői kizárólagosan a magyarországi partnerükön keresztül június végéig várják területgazdák jelentkezését. Ezúttal az „produktív város” tematika mentén kínál új lehetőségeket, ami motiváció és kihívás a fiatal építészeknek, illetve a nehezen megoldható várostervezési kérdésekre válaszokat keresőknek. A verseny első eleme a pályaműveknek értelmet adó helyszínek kiválasztása.

A szervezők olyan területtulajdonosok – elsődlegesen önkormányzatok és más, intézményi és magán ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy ingatlanfejlesztők – jelentkezését várják, akiknek a birtokában olyan nehezen kezelhető és hasznosítható területek vannak, amelyeknek értéknöveléséről, hosszabb távon fenntartható hasznosításáról gondoskodni kívánnak, ám a szokásos megoldásokkal eddig nem jutottak eredményre. Ilyen területek lehetnek például az elavult, kihasználatlan ipari, vagy közlekedési területek, rendezésre váró parkok, elhanyagolt lakóövezetek, egykori fegyveres testületek elhagyott területei.

Az EUROPAN nemzetközi pályázat valódi értéke és eredménye a területgazdák számára az, hogy a pályaművek készítői több tucat friss, fantáziadús, és mégis a megvalósítás felé vezető tervet mutatnak be a helyszíneket biztosítók asztalára.

Kifizetődő módszerek a nehezen fejleszthető területek tervezésére

A több, mint húsz éve Párizsból kiinduló, kétéves ciklusokban ismétlődő EUROPAN pályázati rendszer a fiatal várostervezők, tájépítészek és építészek részvételével, integrált megközelítéssel, multidiszciplináris tervezőcsoportokkal működik közre. Egyre finomodó, nemzetközi szinten is irányadó módszerekkel segíti a nehezen fejleszthető, rendszerint sok különböző problémával terhelt területek hasznosítását. Első lépésben a benevezésre elfogadott helyszínek tervezési programja kerül fel a pályázat nemzetközi honlapjára. Ezt követően a pályázaton elindulni készülő, az európai felsőoktatási intézményekben diplomát szerzett 40 év alatti tervezők kiválasztják, hogy melyik ország melyik helyszínére készítik el tervpályázatukat. A tapasztalatok szerint az egyes helyszínekre átlagosan 20-40 pályamű érkezik be, és éppen a pályázat meghirdetésének módja, a pályázók összetétele eredményezi azt, hogy a beérkező megoldások között számos olyan található, amely a távoli, külső látásmód érvényesítésével, új megközelítésmódjával segíti a nehéz adottságú területen az előrelépést.

Értéknövekedés, kedvezőbb áron

Az EUROPAN pályázati rendszer kifejezett előnye a magasabb szintű kommunikáció. Az európai pályázat eredményéről folytatott párbeszéd alkalmas a nagyobb figyelem kiváltására is. A helyi, regionális és a kihasználatlan területre vonatkozó javaslatok segítik a terület iránti befektetői érdeklődés felkeltését, ezáltal az ingatlan értékének növekedését is elősegítik. A pályázat költségei ugyanakkor nem haladják meg egy hasonló nagyságrendű hazai ötletpályázat árának a felét-kétharmadát sem.

A pályázaton minden, a kiírásnak megfelelő helyszínnel rendelkező önkormányzat vagy más jogi, vagy természetes személy (területgazda) részt vehet.

Miért jó a helyszín tulajdonosának?

A kiválasztási folyamatban eredményes önkormányzat vagy más területgazda a pályázat számára felkínált helyszínnel:

 • részt vehet az EUROPAN14 Nemzetközi Építészeti- Városépítészeti Pályázaton, ahol a korábbi évek tapasztalatai szerint a felvetett problémára helyszínenként legalább 15-20, de átlagban 30-40 friss nemzetközi szemléletű tervet kap,
 • részt vesz egy kétfordulós helyszín-kiválasztási zsűrizésen,
 • konkrét, részletes dokumentációt kap, amely megfelel a nemzetközi pályázati rendszernek és körüljárja, pontosan megfogalmazza a helyszín problematikáját, fejlesztési lehetőségeit, és fenntartható használatát,
 • széleskörű szakmai publicitást kap,
 • bekapcsolódhat az EUROPAN 14-hez kapcsolódó nemzetközi fórumok és rendezvények szakmai munkájába,
 • a MUT kommunikációs anyagaiban (honlapon, kiadványokon, stb.) megjelenik

A pályázat beadási határideje: 2016. július 15.

A pályázat nevezési díja100 000 Ft + ÁFA

Az összeget a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára való átutalással 2016. július 15-ig kell befizetni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Europan14 nevezési díj

A pályázatra beadandó anyagok:

 • az önkormányzat, fejlesztési társaság vagy egyéb résztvevő területgazda adatai (neve, székhelye, telefonszáma, adószáma); felelős személy megnevezése (neve, beosztása, elérhetősége),
 • a pályázaton résztvevő helyszín bemutatása az alábbi tartalommal (maximum 5 A4-es oldal terjedelemben):
  • a helyszín fejlesztési elképzeléseinek, problematikájának bemutatása (maximum 3000 karakterben),
  • léptékhelyes helyszínrajz,
  • fotók a helyszínről,
  • légi- vagy ortofotó
 • írásbeli garanciavállalás a 2 éves ciklusra (előre meghatározott határidőkkel ellátott) részletekre osztott részvételi díj (lsd. erről a Pályázat menete pont) megfizetésének vállalásáról, amelyet az önkormányzat vagy társaságaláírásra jogosult képviselője lát el kézjegyével,
 • a nevezési díj befizetésének igazolása

A pályázati anyagot e-mailen kell eljuttatni a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.  email címére (mut@mut.hu).

A pályázat mellékletei letölthetők a www.europan-hungary.hu címről:

 • előzetes pályázati felhívás
 • írásbeli garanciavállaló nyilatkozat
 • az EUROPAN 14 tematikája angol nyelven

A pályázat menete:

A pályázatokat első körben az EUROPAN Magyarország Nemzeti Bizottsága bírálja el, szükség esetén a pályázók meghallgatásával. A Nemzeti Bizottság összetétele a www.europan-hungary.hu weblapon megtalálható.

A jelölt helyszínek pályázatra való alkalmasságától függően az EUROPAN Magyarország Titkársága 1-5 helyszínt választ ki a pályázaton való részvételre.

A pályázat eredményét az EUROPAN Magyarország Titkársága, 2016. július 30-ig kihirdeti, és 2016. szeptember 30-ig a győztesekkel támogatási szerződést köt!

A pályázati részvételre kiválasztott, győztes helyszínek képviselői a 2016–2018 közötti időszakban a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.-vel kötött szerződések alapján az alábbiak szerinti ütemezésben rendezik a részvételi díjat (összesen 19 000 000 Ft bruttó, támogatási szerződéssel):

 • 2016. szeptember 15-ig      4 000 000 Ft
 • 2017. március 30-ig             4 000 000 Ft
 • 2017. szeptember 30-ig      8 000 000 Ft
 • 2018. január 15-ig                3 000 000 Ft

A részvételi díj magában foglalja a pályázat összes tervezési, rendezvényszervezési, megvalósítási, kommunikációs költségeit, valamint a győztes pályaművek díjazását is! A részvételi díjért Az EUROPAN pályázati rendszer sajátosságainak megfelelően a MUT NKft., mint az EUROPAN Magyarországi Titkársága vállalja:

 • a pályázat koordinálását, tervezési, szervezési, kivitelezési és kommunikációs munkálatainak elvégzését,
 • a helyszín EUROPAN14 pályázati feltételeknek megfelelő részletes lehatárolásában való közreműködést,
 • a helyszín képviselőivel egyeztetve a pályázati kiírás részletes dokumentációjának elkészítését magyar és angol nyelven,
 • a pályaművek zsűrizésének megszervezését, a kiválasztási folyamat koordinálását, az értékeléshez kapcsolódórendezvények megtartását,
 • nemzetközi és hazai kapcsolatain keresztül a pályázati tervek számára széleskörű szakmai publicitás biztosítását,
 • honlapján és minden a kétéves ciklusban készülő kiadványában az önkormányzat vagy fejlesztési társaságmegjelenítését, mint az EUROPAN Magyarország támogatója,
 • az EUROPAN Nemzeti Bizottság tagjainak közreműködésével szakmai konzultációk biztosítását az adott terület fejlesztését illetően, továbbá,
 • a beérkezett pályaművek tanulságai alapján a terület továbbtervezésére, fejlesztésére vonatkozó ajánlások összeállítását

 

 

Europan14

A pályázati program hazai szervezője, az EUROPAN Magyarország titkársága:

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
Postacím: 1094 Budapest, Liliom utca 48.
Telefon: +36 1 215 5794
Email: mut@mut.hu

Kapcsolattartó:
Szabó Árpád DLA, nemzeti koordinátor
Telefon: +36 30 274 4963
Email: arpad.szabo@mut.hu