palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisplasztika pályázat a Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenlegi és volt hallgatói részére

Bruttó 300.000 forint összdíjazású kisplasztika pályázat a Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenlegi és volt hallgatói részére 5 éves a Digitális Jólét Program címmel.

A pályázat témája: Az 5 éves DJP fennállására készülő nonfiguratív vagy figuratív, beltéri kisplasztika készítése. Maximum 20 cm méretű alkotások terveit várjuk szabad technika- és anyagválasztással. A kisplasztikát a DJP munkájában legalább öt éve résztvevő szakemberek kapják munkájuk elismeréséül.

A műalkotás talapzatán vagy a művész által kialakított felületen az alábbi feliratnak kell helyet biztosítani: DJP 5

A pályázó kizárólag új és eredeti műalkotásának tervével pályázhat.

A pályázat hívószavai: innováció, digitalizáció, sokszínűség, hálózat, digitális jövő.

A pályázat benyújtásának módja, határideje
Egy pályázó maximum 2 művel pályázhat. A pályázatra kizárólag a Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenlegi és volt (végzett) hallgatói pályázhatnak.

Nevezni pontosan kitöltött és aláírt pályázati adatlappal (Word dokumentum) lehetséges, melyet a pályamű leadási határidejére a tervdokumentációval (Word dokumentum) és a tervezett alkotás látványtervével együtt kérünk eljuttatni e-mailben az alábbi címre: djp5@djnkft.hu

Az e-mail címe tartalmazza: „Kisplasztika-pályázat – DJP 5”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pontosan kitöltött pályázati adatlapot (a pályázó neve, életkora, pontos címe, telefonszáma, e-mail címe, egyetemi státusza/jelenlegi vagy végzett hallgató)
  • tervdokumentációt, mely tartalmazza a műleírást (a tervezett mű kapcsolódási pontjait a pályázat hívószavaihoz, üzenetéhez stb.); látványtervet a műről, árazott költségvetést (anyag adatokkal és minőséggel, munkadíjjal stb.), ütemezést 8 darab kisplasztika elkészítéséhez.
  • A fent említett dokumentumok bármelyikének hiánya esetén, vagy amennyiben azok nem az előírásoknak megfelelő tartalommal kerülnek benyújtásra egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, annak hiánya az alkotó és pályázatának a versenyből való kizárását vonja maga után!

A pályázat leadási határideje: 2021. február 22. 24:00 óra

A pályaművek bírálata, a nyertes pályamű kiválasztása
A beérkezett alkotásokat szakértő zsűri bírálja el. Az elbírálás során szempont a Pályázó által tervezett szobor művészi színvonala; a kisplasztika kivitelezhetősége; a költségvetés megalapozottsága; előnyben részesülnek azok az alkotások, amelyek legjobban kifejezik és a szemlélő számára átadják a Digitális Jólét Programhoz kapcsolható szakmai tevékenységet.

A szakértő zsűri javaslata alapján a Kiíró a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Kizáró ok a beküldési határidő túllépése, illetve a feltételeknek nem megfelelő pályamű tervének beküldése.

A felhasználási jog engedélyezése nem érinti a Pályázó pályaművéhez, mint műalkotáshoz kapcsolódó személyhez fűződő jogait, azonban a nyertes pályaműhöz, mint műalkotáshoz fűződő valamennyi vagyoni jogot a kiíró DJN Kft. szerzi meg.

A pályázat díjazása: A kiválasztott, nyertes pályamű 300.000 Ft értékű díjban részesül és a kisplasztika meghatározott mennyiségben történő kivitelezésére a nyertes pályázó Kiíró döntése és a Felek megállapodása alapján adott esetben köteles.

Az eredményhirdetésre tervezetten 2021. márciusában kerül sor.

Letölthető dokumentumok:

mke_kisplasztika_palyazat_kiiras

Pályázati adatlap

Tervdokumentációs adatlap

A pályázat leadási határideje: 2021. február 22. 24:00 óra