palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebelsberg Ösztöndíj Program 2013/2014 – ösztöndíj pedagógus pályára készülőknek

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról  szóló  52/2013.(II.25)  Korm.  rendelet  alapján  a  Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ   lebonyolításában  2013. augusztusi  megjelenéssel  nyílt  pályázatot  hirdet  a  Klebelsberg  Képzési  Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például ember és természetismeret műveltségi terület – iránti érdeklődés felkeltése.

A pályázat tárgya: A pedagógus pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása azon  félévek  időtartama  alatt,  amelyek  során  az  ösztöndíjas  hallgatói  jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az  általa  megjelölt  öt  megye  egyikében,  a  Központ  által  megjelölt  köznevelési intézményi  kör  intézményei  közül  választva,  főállású  foglalkoztatásra  irányuló jogviszonyt  létesít,  és  azt  tartósan,  de  legalább  az  ösztöndíj  folyósítási  idejének megfelelő időtartamban fenntartja

A pályázók köre: A  pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában :

  • egységes, osztatlan tanárképzés I. évfolyamára felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy
  • tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és
  • az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

Ösztöndíj mértéke: Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján differenciáltan, 25.000 Ft – 75.000 Ft/hó/fő közötti összegben történik.

Letölthető dokumentumok

KKÖD szerződés
KKÖD_egységes_felhívás_értékelés
Palyazati adatlap

A pályázat beadási időszaka: 2013. szeptember 15-30.

A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információkat kaphat a www.klik.gov.hu weboldalon, az osztondij@klik.gov.hu email címen, valamint a megadott honlapon feltüntetett telefonszámon.