palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében kulcsszerepet töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentőségű ezért, hogy ezen gazdasági társaságoknak technológiailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon lévő nagyobb versenytársaikkal. Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA

Az 1333/2012 (IX.7) Korm. Határozat alapján a GOP-2.1.1. konstrukcióra rendelkezésre álló keret 105 Mrd forint. Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja.

A támogatott pályázatok várható száma a jelen kiírás keretében: 300-1200 db.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft, akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai esetében maximum 250 m Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség
a) 40%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében,

b) 50%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyek érvényes (le nem járt határidejű) akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai;

c) 40%-a a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Közép- Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén;

d) 40-%-a középvállalkozások esetében, amelyek érvényes (le nem járt határidejű) akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai, amennyiben a projekt megvalósításának helyszíne a Nyugat-Dunántúli régió;

e) 30%-a a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Nyugat- Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén.

A b) és d) pontokhoz kapcsolódóan olyan tagvállalat is pályázhat, amely az akkreditációs cím elnyerése után lett a klaszter tagja. Ebben az esetben a klasztermenedzser szervezetnek igazolnia kell azt, hogy a vállalkozás tagja a klaszternek, illetve a vállalkozásnak nyilatkozatban vállalnia kell azt, hogy a soron következő akkreditációs eljáráson, mint klaszter tagvállalat részt vesz.

PÁLYÁZÓK KÖRE

B.1. JOGI FORMAMÉRETSZÉKHELY

a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1.

fejezete alapján:

aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

ad) szövetkezetek.

b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis -és középvállalkozásnak minősülnek,

cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)

1539 Budapest, Postafiók 684.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (GOP-2012-2.1.1/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.nfu.hu honlapon talál.

Személyesen, telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel: +36-40-638-638

A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28-ig lehetséges.