palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kortárs drámapályázat

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű drámák létrehozására.

A pályázat célja, hogy tehetséges íróknak lehetőséget kínáljunk a bemutatkozásra, pályájuk elindítására.

Az élet mindennapi kérdéseire minden korban a leggyorsabban a színpadi művek reflektáltak. Kifejezetten mai emberi és társadalmi problémákat, gondolatokat bemutató műveket várunk a pályázóktól. A legjobb műveket színpadra állítjuk. Azokat a drámákat, melyeket közlésre alkalmasnak tartunk, nyomtatott formában is megjelentetjük.

Egy pályázó több pályaművet is beküldhet. A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli írók. Pályázni nyomtatásban és interneten még meg nem jelent, színpadon még bemutatásra nem került művel lehet.

A pályázat két kategóriában kerül kiírása:

 1. Kortárs magyar nyelvű pódiumszínpadi előadásra alkalmas, maximum 3-4 szereplős dráma
 2. Kortárs magyar nyelvű nagyszínpadi előadásra alkalmas dráma

Pályázók köre: A pályázatra bárki jelentkezhet. Életkor alsó határa 14 év, felső határ nincs.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Kitöltött pályázati adatlap 1 példányban. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról.
 2. Önéletrajz 1 példányban.
 3. Eddig megjelent írások listája, a megjelentetés helyének feltüntetésével 1 példányban. Ennek hiánya nem von maga után kizárást.
 4. Rövid szinopszis a műről 3 példányban
 5. A teljes művek benyújtása 3 példányban.

A jelentkezés és a pályaművek benyújtása:

A jelentkezést és a pályázatokat két formában kell benyújtani:

 • 3 példányban, nyomtatott formában az Esztrád Színház (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Drámapályázat – pódium”, vagy „Drámapályázat – nagyszínpad”.
 • elektronikus úton csatolt fájlként az esztradpalyazat@gmail.com e-mail címre.  Tárgy: Drámapályázat – pódium, vagy Drámapályázat – nagyszínpad.

A pályázat díjazása:

 • Kortárs magyar dráma – (pódiumszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft
 • Kortárs magyar dráma  – (nagyszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton a fent megadott címre kell eljuttatni Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,
 • benyújtása határidőn túl történik,
 • az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.

Az elbírálás határideje: A beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

A pályázat elbírálása: A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el.

Az értékelés szempontjai: Az újrafordítás, fordítás minősége, eredetisége.

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázati felhívás letölthető az Esztrád Színház www.esztradszinhaz.hu/palyazatok honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Pályázati koordinátor: Takács Adel
Telefon: 0670 367 16 48
szinhaz.esztrad@gmail.com