palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műfordító drámapályázat

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű műfordítás létrehozására.

A pályázat célja, hogy tehetséges fiatal íróknak, egyetemistáknak lehetőséget kínáljunk valamely kortárs dráma magyarra fordításával a bemutatkozásra, pályájuk elindítására.

Az Arany János Bicentenáriumi drámapályázatunk folytatásaként a 2010 után íródott kortárs drámák fordítására írjuk ki pályázatunkat. A világ folyamatos változása újabb és újabb igényt támaszt a külföldi kortárs drámák hazai bemutatására. A pályázat két kategóriában kerül kiírásra.

Egy pályázó több pályaművet is beküldhet. Olyan drámák műfordítását várjuk, melyeknek eddig még nem jelent meg magyar nyelvű fordítása. A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli egyetemisták és fiatal írók.

A pályázat két kategóriában kerül kiírása:

 1. Kortárs idegen nyelvű pódiumszínpadi előadásra alkalmas, maximum 3-4 szereplős dráma magyar nyelvre történő fordítása
 2. Kortárs idegen nyelvű nagyszínpadi előadásra alkalmas dráma magyar nyelvre történő fordítása

Pályázók köre: 1977. január 1. után született egyetemisták és fiatal írók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázati benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Kitöltött pályázati adatlap 1 példányban. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról.
 2. Önéletrajz 1 példányban.
 3. Eddig megjelent fordítások listája, a megjelentetés helyének feltüntetésével. Ennek hiánya nem von maga után kizárást 1 példányban.
 4. Rövid műfordítói koncepció a választott műről 3 példányban.

A jelentkezés és a pályaművek benyújtása:

A dokumentumokat és a műfordításokat két formában kell benyújtani.

A teljes műfordítás benyújtása:

 • 3 példányban, nyomtatott formában az Esztrád Színház (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Műfordító pályázat – pódium”, vagy „Műfordító pályázat – nagyszínpad”.
 • elektronikus úton csatolt fájlként az esztradpalyazat@gmail.com e-mail címre.  Tárgy: Műfordító pályázat – pódium, vagy Műfordító pályázat – nagyszínpad.

A pályázat díjazása:

 • Kortárs idegen nyelvű dráma műfordítása – (pódiumszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft
 • Kortárs idegen nyelvű dráma műfordítása – (nagyszínpad) 1. helyezett: 1.000.000 Ft

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton a fent megadott címre kell eljuttatni Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,
 • benyújtása határidőn túl történik,
 • az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.

Az elbírálás határideje: A beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

A pályázat elbírálása: A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el.

Az értékelés szempontjai:

 • Az újrafordítás, fordítás minősége, eredetisége.
 • A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • A pályázati felhívás letölthető az Esztrád Színház www.esztradszinhaz.hu/palyazatok honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Pályázati koordinátor: Takács Adel
Telefon: 0670 367 16 48
szinhaz.esztrad@gmail.com