palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Köszönjük, SIÓ Iskolatáska Program, a SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja

A “Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program a SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására.

A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)


Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak. A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit elősegítse és az iskolarendszer integráló munkáját támogassa. 2009-ben is cégünk a szociálisan is rászoruló családok gyermekeinek beiskolázásában kíván segíteni.

A “Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a SIÓ-ECKES Kft., amelyeknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Cégünk segítségével a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot. Programunk célkitűzése, hogy országosan legalább 1000 családhoz juttassunk el egyegy iskolatáskát.

A gyerekek és családok a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelékezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

FIGYELEM!!! A Köszönjük, SIÓ! Program nemcsak a legszegényebbekre, hanem azokra is gondol, akik talán nem részesülhetnek szociális támogatásban, ugyanakkor segítségünkre szorulnak. Ezek a családok 2008-hoz képest többen vannak a gazdasági helyzet miatt váratlanul jött és megnövekedett munkanélküliség következtében.

Az adományozási program keretében a SIÓ-ECKES Kft. iskolatáskákat adományoz a pályázaton nyertes 1000 gyermeknek

Résztvevők köre – iskolák és rászoruló gyermekek:
A pályázaton kizárólag általános iskolák alapítványai vehetnek részt. Egyéni pályázatot nem áll módunkban befogadni.
Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@sioeckes.hu e-mailcímen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.

Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2009/2010-es tanévre 1-4. évfolyamába. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2008-ban 2×28 500 Ft, azaz 57 000 Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

ÚJ SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a hirtelen megváltozott családi körülmények miatt 2008-hoz képest a Köszönjük, SIÓ! Program által támogatandó gyermekek köre megnőtt.

A pályázat lebonyolítása:
2009-ben már az óvodák segítségét is kérjük!
Kérjük az óvónőket, hogy a szülőket tájékoztatva, az iskolákkal összefogva jelezzék, hogy kik azok a nagycsoportosok, akiknek szükségük lehet az iskolakezdési támogatásra.

2009-től egy zárt on-line pályázati felület áll rendelkezésükre a pályázat elkészítéséhez, ami a http://www.koszonjuksio.hu oldalról regisztrációt követően érhető el. Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk.

A jelentkezés lépései:
1. Az általános iskola alapítványát a kapcsolattartó regisztrálja a http://www.koszonjuksio.hu weboldalán, a Belépés a pályázati rendszerbe gomb megnyomását követően, a kért adatok megadásával.
A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrációkor elolvashat.
2. Az általános iskola, és/vagy az iskola alapítványának vezetője, és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója, az általa a jelen pályázati leírásban szereplő ismérvek alapján rászorulónak tartott gyermekeket és körülményeiket rövid leírásban – max. 10 gépelt sor – bemutatja az on-line pályázati adatlapon. A pályázati anyag kizárólag az általános iskola jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonatkozhat, más intézményekbe járók a pályázatból kizártak.
3. Az on-line kitöltött pályázatot a rendszeren belül legkésőbb 2009. május 25-ig “elküldi”. Emellett 1 db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési lapot, az on-line pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal együtt a SIÓ-ECKES Kft. részére nyomtatott formában postai úton elküldi a lent megadott postai címre.
4. Az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az on-line rendszeren belül, az ott található útmutatás alapján, csatolnia kell legalább 25 db gyermekrajzot, a “Mutasd be te hogyan tennéd jobbá saját és barátaid életét a SIÓ-val!” témakörben, amelyet az adott általános iskolába járó – a pályázat által nem érintett! – gyerekek rajzoltak! A rajzanyag hiánya a pályázatból történő kizárást jelenti. A SIÓ fontosnak tartja, hogy a teljes pályázati a közösségek összefogásán alapuljon.

Rajzverseny
A beküldött rajzok versenyen vesznek részt, a 100 legjobb ötlet alkotói (ebből 3 közönségdíj, a három legtöbb szavazatot kapott művek alkotóinak) SIÓ ajándékcsomagot, a legszínvonalasabb munkákat beküldő intézmények SIÓ-bulit kapnak.
A rajzversenyen beküldött munkák 2009-ben is felkerülnek a http://www.koszonjuksio.hu oldal Galériájába, ahol regisztrációt követően lehet szavazni 2009. szeptember 30-ig.

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
Pályázati jelentkezési lap – erről az on-line rendszer tájékoztatást ad on-line rendszerben (http://www.koszonjuksio.hu) feltöltött adatok és 25 db gyermekrajz “Mutasd be te hogyan tennéd jobbá saját és barátaid életét a SIÓ-val!” témában.

A rajzokat nem kell postai úton elküldeni.

Amennyiben az on-line rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze a koszonjuksio@sioeckes.hu valamint az info@contenet.hu email-címeken.

Formai követelmények:
A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni!
A pályázati anyag kizárólag a megadott formátumokban érvényes.
Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati rendszer instrukcióit, hogy a pályázat ne kerüljön kizárásra!

Pályázati periódus: 2009. február 15 – május 25.
Beküldési határidő: 2009. május 25. (Az ezt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek!)
Elbírálás: 2009. május 26 – június 20.
Kiértesítés: 2009. június 21-30.
Adományok eljuttatása: 2009. augusztus 24-28.

Rajzverseny:

Beérkezési határidő: 2009. május 25. (azonos a pályázat on-line rendszeren belüli feladásával)
On-line szavazás: 2009. június 1 – szeptember 30.
Eredményhirdetés: 2009. október 6.
Díjak eljuttatása: 2009. október 15 – november 5.

A Pályázati jelentkezési lapot és az összefoglaló adatlapot az alábbi címre kell eljuttatni:
A Pályázati jelentkezési lapot postai úton nyomtatott az alábbi címre kell eljuttatni.
Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2009.
8601 Siófok, Pf. 128
További információ:
http://www.koszonjuksio.hu
koszonjuksio@sioeckes.hu