palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kovács Imre esszépályázat egyetemistáknak

A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, egyetemi tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából. Kovács Imre a magyar népi mozgalom egyik legkiválóbb politikusa volt, aki életének felét emigrációban volt kénytelen eltölteni. 2013. március 9-én, születésének 100. évfordulóján – a Lakitelek Népfőiskola tudományos konferenciát szervez Budapesten, a parlament felsőházi termében. Az érdeklődők 5-10 oldalas (minimum 10 000, maximum 20 000 karakteres) elemző esszé  írásával pályázhatnak.

Választható témakörök: 

1. Egyezőségek és eltérések Kovács Imre és Bibó István demokrácia-felfogásában.
2. Kovács Imre kísérlete az egységes parasztpárt megalakítására 1945 és 1947 között.
3. Kovács Imre Új Látóhatárban megjelent írásainak elemzése.

Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm margó. A dolgozat végén felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalmat (vagy más forrást) pontosan meg kell jelölni. A források megjelölése során a hivatkozásokra érvényes Harvard módszer szabályait kell alkalmazni.

A pályázatokat elektronikus formában, e-mail csatolt file-ban (doc, odt vagy pdf formátumban) kérjük beküldeni. A pályázathoz külön file-ban kérjük csatolni az esszé írójának nevét, életkorát, címét, e-mail címét és egyetemének adatait.

A dolgozatok beküldési határideje: 2013. január 30.  A beküldési cím: kovacsimrekonferencia@gmail.com
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre a fenti e-mail címen lehet választ kapni.

A bírálóbizottság tagjai: Bíró Zoltán irodalomtörténész, Salamon Konrád főiskolai tanár, Szeredi Pál kutatótörténész

Díjazás: 1. díj: 70 ezer forint értékű könyvutalvány; 2. díj: 60 ezer forint értékű könyvutalvány, 3. díj: 50 ezer forint, valamint 10 darab 20 ezer forint értékű könyvutalvány különdíj.

Az elismert írások szerzői meghívást kapnak az ünnepélyes díjátadással egybekötött, 2013. március 9-én tartandó konferenciára.

A legjobb pályaműveket a Lakitelek Népfőiskola, illetve a konferencia honlapján közzétesszük.

A szervezők elérhetősége: Szeredi Pál, +36/30/9344-518; szeredipal@gmail.com