palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közösségi animátor képzési pályázat

A képzés célja, olyan gyakorlatorientált ismeretek átadása az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatársainak, mely a mindennapi munkához, a szolgáltatásfejlesztéshez nyújt aktuális ismereteket, amely felkészíti őket arra, hogy a településük aktív közösségével együtt úgy alakíthassák ki az integrált közösségi és szolgáltató terének feladatait, szolgáltatásait és térszerkezetét, hogy az a helyi igényekre, szükségletekre reagálva, fenntartható módon szolgálja a szolgáltatást igénybe vevők elvárásait, szükségleteit.

FAT lajstromszám: AL-2429
FINY szám: 01-0320-05

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA: Az IKSZT munkatársak, vidékfejlesztő szakemberek, akik képesek alkalmazni tevékenységük során a jogszabályi előírásokat, ismerik a vidékfejlesztési támogatások rendszerét. Részt vesznek a térségi vidékfejlesztési módszerekben, kapcsolatot tartanak a település gazdasági szférájával, egyeztetnek a szakhatóságokkal, elősegítik a település saját erőforrásainak felismerését és kiegészítését külső erőforrásokkal. Képesek kapcsolatot teremteni a helyi közösségekkel, együttműködni a vidékfejlesztő és közösségfejlesztő szakemberekkel és a médiával. A megismert jogszabályi alapok alkalmazását képesek kiterjeszteni a programszervezés és a közösségfejlesztés területeire, továbbá ismereteket szereznek a közösségfejlesztés módjairól, az önszerveződés és a csoportok motivációiról.

A KÉPZÉS TARTALMA:

  • Jogi és ügyviteli alapok (4 óra)

Tematikai egységei a következők: jogi alapfogalmak, a közművelődési és könyvtári tevékenység jogszabályi kerete, a civil egyesülés szabályai, médiaszolgáltatások szabályozása, adatvédelem és információszabadság.

  • Vidékfejlesztési ismeretek (8 óra)

Tematikai egységei a következők: az IKSZT és a vidékfejlesztés kapcsolata, a vidék és vidékfejlesztés fogalomrendszere, vidékfejlesztés az Európai Unióban, a vidékfejlesztés folyamata Magyarországon, az ÚMVP tengelyek I-IV, vidékfejlesztés 2014 – 2020, jövőkép.

  • Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésének gyakorlati ismeretei (4 óra)

Tematikai egységei a következők: az IKSZT program szerepe a vidékfejlesztésben, az IKSZT modell bemutatása, az IKSZT működését szabályozó dokumentumok, IKSZT adminisztráció és dokumentáció, szolgáltatási-, és programterv, szakmai beszámoló, a kötelező és opcionális szolgáltatások keretei, az online IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felület gyakorlati alkalmazása.

  • Kultúraközvetítés és közösségfejlesztés (16 óra)

Tematikai egységei a következők: a 112/2009. (VIII.29) FVM rendelet szerinti kötelező és választható szolgáltatások a gyakorlatban, helyi szükségletek és erőforrások felmérése, a csoportfejlődés folyamata, csoportok animációja, az animátor szerepe, kultúra – hagyományok – modernitás, a helyi problémák közösségi részvételen alapuló megoldásának szervezése, technikái, a települési közösségfejlesztés jellemzői és szakmai szervezetei, forrásszerzési lehetőségek.

  • Elektronikus információs szolgáltatások (8 óra)

Tematikai egységei a következők: hardver és a szoftver alapismeretek, az IKSZT közösségi animátor által leggyakrabban használt alkalmazói szoftverek, a biztonságos internethasználat, adatvédelem, tartalomkeresés, közigazgatási informatika alapjai, e-ügyintézés a gyakorlatban, Web2 eszközök a közösségfejlesztésben, katalógusok, adatbázisok, elektronikus könyvtárak.

A képzésben résztvevő teljesítményének értékelése, a vizsgára bocsáthatóság feltételei, a vizsga szervezésének módja:

A képzés számonkéréssel zárul, jellege írásbeli: továbbá a képzés jellegéből adódóan önálló, saját tapasztalatokra épített Közösségfejlesztési terv készítése 3-5 oldal terjedelemben.

A képzés sikeres elvégzését a NAKVI által kiadott tanúsítvánnyal igazoljuk.
A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele: minimum 32 órán (80 %) való megjelenés, a közösségfejlesztési terv elkészítése és a vizsga teljesítése.

A NAKVI a képzésekben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt, mely tartalmazza a képzésben való részvétel részletes feltételeit.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 2013. február – március (összesen 40 kontakt óra)
A csoportok minimum 15 fő jelentkezése esetén indíthatók meg, egy csoport maximum létszáma 25 fő. A képzés résztvevőinek száma korlátozott, a jelentkezések sorrendjében történik a jelentkezések rögzítése, feldolgozása és befogadása.

KÉPZÉSI IDŐPONTOK: hétfő vagy csütörtök (igény szerint), 09.00 – 17.00, összesen 5 alkalom (5 x 8 tanóra).

KÉPZÉSI HELYSZÍNEK: A jelentkezések számától és a jelentkezők igényétől függően a választható/lehetséges képzési helyszínek: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Győr, Szeged, Keszthely, Pécs, Szekszárd, Kaposvár, Gyomaendrőd.

KÉPZÉS DÍJA: bruttó 30.000 Ft/résztvevő, a képzési helyszínre való utazás költségei a résztvevőt terhelik.

A képzési díjat a jelentkezés elfogadását követően átutalással szükséges befizetni a NAKVI számlaszámára. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítés fogja tartalmazni.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

  • Érettségi bizonyítvány
  • Jelentkezési lap kitöltése és megküldése
  • A jelentkezőket a jelentkezési lap érkezésének sorrendjében vonjuk be a képzésbe

JELENTKEZÉS MÓDJA: elektronikus úton, az ikszt@ikszt.hu címre küldött e-mailben, kitöltött JELENTKEZÉSI LAP csatolásával.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. január 25. (péntek) 14.00 óra

További információ:
ikszt@ikszt.hu
Pernekker Kitti, vidékfejlesztési referens
06-1/362-8144

Kiegészítő információ:

A 112/2009. (VIII.29) FVM rendelet (továbbiakban: jogcímrendelet) rendelkezik az IKSZT munkatárs kötelező képesítési követelményeiről. A jogcímrendelet 8. § (6) bekezdésének c) pontja előírja, hogy legalább egy fő munkavállaló részére szükséges a képesítés megszerzését biztosítani, amely képzést a 2013. január 1. előtt munkába állt munkavállaló legkésőbb 2013. június 30-áig, ezt követően legalább a munkába állást követő fél éven belül köteles megkezdeni. A (7) bekezdésben foglaltak alapján a képzés az alábbi formákban valósulhat meg: e-Tanácsadói képzés formájában vagy a NAKVI által indított a 6. számú mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett képzés (közösségi animátor) elvégzésével.

A (9) bekezdésben foglaltak alapján a képzések megszerzése helyettesíthető legfeljebb 10 éve megszerzett főiskolai vagy egyetemi felsőfokú végzettséggel (oklevél kiállításának dátuma), amelynek hitelesített oklevélmásolatát az ügyfélnek meg kell küldenie postai úton a NAKVI részére az alábbi postacímre:

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Park u. 2.
Budapest
1223

A NAKVI a megküldött dokumentumok alapján igazolást állít ki az ügyfél részére.

A TÁMOP-3.2.3/B-12/1 (A-B) – Építő közösségek – B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése elnevezésű pályázati felhívás A) komponens, pályázati útmutatójának C1.2 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások 1) pontja alapján a projektet megvalósító szervezet munkatársainak a szakmai tevékenységgel kapcsolatos akkreditált képzéseken való részvétele támogatható. 

Forrás: Közösségi animátor képzési felhívás