palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közösségi környezet kollégium – Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2013

A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
Pályázat kódja: NEA-KK-13-SZ
A támogatható tevékenységek
  • I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat);
  • II. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);
  • III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).
A Közösségi környezet kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190.632.000,- Ft támogatást oszthat szét az alábbi bontásnak megfelelően:
Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
  1. szövetség vagy
  2. alapítvány, illetve egyesület
A támogatási időszak, a támogatás formája
  • Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: 2013. június 1. – 2014. március 30.
  • A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem  térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
A finanszírozás módja: Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek.
Letölthető dokumentumok
A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.