palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek adományok után járó normatív kiegészítése 2013

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás a társadalmi támogatottságukhoz kapcsolódóan. A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

A támogatható tevékenységek: A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

Pályázat kódja: NEA-13-N

Beadási határidők: Mind az öt kollégiumban (Közösségi környezet,  Mobilitás és alkalmazkodás, Nemzeti összetartozás, Társadalmi felelősségvállalás és Új nemzedékek jövőjéért):  2013.03.25.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek Civil tv. 59. § (2) bek. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  1. szövetség vagy
  2. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A támogatás mértéke

A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege 10.000,- Ft, legnagyobb összege 250.000,- Ft.

A finanszírozás módja

Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek.

Pályázat díja: A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázati beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után

Letölthető dokumentumok

További információ: A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. A Civil Információs Centrumok elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Forrás: http://civil.kormany.hu