palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közösségi rendezvények, programok támogatása

klk pályázatJelen pályázati konstrukció keretében 2011. április 15. és 2011. október 15. közt megvalósuló közösségi rendezvények, programok megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtunk támogatást. A tervezett program lehet bármilyen témájú, így falunap, fesztivál, nemzeti ünnep, egyéb jeles eseményhez, népszokáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat, hagyományőrző programok stb.

CÍM: Közösségi rendezvények, programok támogatása
KIÍRÓ: KLK Tender Kft.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2011. február 15. – 24.00 óra

Letölthető dokumentumok:

A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció keretében 2011. április 15. és 2011. október 15. közt megvalósuló közösségi rendezvények, programok megszervezéséhez, lebonyolításához nyújtunk támogatást. A tervezett program lehet bármilyen témájú, így falunap, fesztivál, nemzeti ünnep, egyéb jeles eseményhez, népszokáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat, hagyományőrző programok stb.

A támogatás formája
Pályázni lehet a tervezett rendezvény egész napos, teljes hang- és fénytechnikai kiszolgálására, annak szállításával, üzemeltetésével, technikai személyzet biztosításával.
Továbbá pályázni lehet a kiíró által biztosított 40 perces gyermekműsor és egy 60 perces vidám, zenés, táncos, szórakoztató revüműsor megtartására.

A pályázók köre

 • Helyi, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, részönkormányzat
 • Állami vagy egyéb fenntartású intézmény (óvoda, iskola, közösségi ház, könyvtár stb.)
 • Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség
 • Egyéb egyesület
 • Kamara
 • Egyház, egyházi intézmény
 • Közalapítvány
 • Közalapítvány intézménye
 • Egyéb alapítvány
 • Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő nonprofit   gazdasági társaság
 • Egyesülés
 • Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet

A pályázókkal kapcsolatos egyéb megkötés nincs!
Egy szervezet jelen pályázati felhívás keretében csak egy pályázatot nyújthat be!

A pályázat kötelező részei

 • Adatlap
 • A pályázó működését, tevékenységét igazoló okirat pályázó képviselője által hitelesített másolata (aláírás, pecsét, dátum és „Az eredetivel mindenben megegyező” szöveg),
 • Pályázó képviselőjének aláírási címpéldánya vagy banki aláíró karton pályázó képviselője által hitelesített másolata (aláírás, pecsét, dátum és „Az eredetivel mindenben megegyező” szöveg),
 • Regisztrációs díj befizetését igazoló dokumentum (pl.: banki kivonat) másolata.

A pályázat regisztrációs díja 5.000.- Ft, melyet a pályázók átutalással teljesíthetnek a kiíró Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10400779-50526576-50721005 számú bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük, tüntessék fel a pályázó pontos nevét és címét, hogy a regisztrációs díj megfizetéséről szóló számlát helyesen ki tudjuk tölteni és postára adni. A díj fedezi a pályázatok feldolgozását, a szakértői munkát és a pályázattal kapcsolatos posta és egyéb költségeket, így a pályázati díjat sikertelen pályázás esetén nem áll módunkban visszatéríteni!

A pályázatok beadásának módja, helye, határideje
A pályázati dokumentációt 1 db eredeti, nyomtatott formában kell megküldeni a kiíró címére (7626 Pécs, Lenke u. 2.) ajánlott küldeményként, továbbá elektronikus formában is meg kell küldeni kizárólag a kitöltött adatlapot a „palyazat@klktender.hu” e-mail címre 2011. február 15. 24.00 óráig.

A döntési folyamat rendje
A kiíró a beérkezett pályázatokat az általa meghatározott döntési elvek, bírálati szempontok alapján megvizsgálja és dönt a támogatottak listájáról a beérkezési határidőt követő 30 napon belül. A nyerteseket a kiíró e-mailben értesíti a döntés meghozatalát követően azonnal!

Szerződéskötés
A nyertesek értesítését követő e-mail-ek megküldése után kiíró szerződést köt a nyertes pályázókkal a pályázati anyagukban feltüntetettek szerint (rendezvény helye, ideje stb.). A szerződéskötéshez szükséges dokumentációt a nyertesek postai úton kapják meg.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ kérhető: „info@klktender.hu e-mail címen és az alábbi weboldalon http://www.klktender.hu/!