palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Külpiacrajutási támogatás pályázat mikro-, kis-, közepes- és nagyvállalatok számára

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok külpiaci tevékenységének előmozdítása érdekében a nemzetközi versenyképesség növelését előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.


A pályázati felhívás referenciaszáma: EXP2020

A rendelkezésre álló keretösszeg:  1.908.480.000,- Ft.

A Felhívás alapvető célja, hogy képessé tegye a hazai vállalkozásokat a külpiaci versenyben való helytállásra. A NEXT célul tűzi ki a kis- és középvállalkozások exporton belüli részarányának 50%-kal történő emelését 2030-ig, amely a vállalatok nemzetközi versenyképességének fokozásával érhető el a vállalkozások infrastrukturális, beszállítói és munkavállalói hátterének fejlesztése révén. A pályázat további célja a hazai vállalkozások nemzetközi értékláncokba történő bekapcsolása, illetve az export nagyfokú földrajzi koncentrációjából fakadó kitettség csökkentése az Európai Unión kívüli export részarányának növelése révén.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatott tevékenységek

  1. külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
  2. külpiaci árubemutatók megszervezése,
  3. külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
  4. nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés,
  5. online értékesítési csatornák kialakítása,
  6. külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele,
  7. engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen Felhívás keretében pályázat benyújtására jogosultak önállóan a magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró, legalább egy lezárt üzleti évvel,exportárbevétellel és referenciával rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§-a értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások (GFO kód: 113, 114, 117).

Igényelhető támogatás összege és formája
Egy pályázat keretében a pályázati kiírás 1. sz. táblázat a) – i) pontjaiban ismertetett tevékenységi kategóriák a valós szükségleteknek megfelelően kombinálhatók azzal, hogy az összes tevékenységre vetítve

a minimálisan igényelhető támogatás összege 3.000.000 forint,
a maximálisan igényelhető támogatás összege 50.000.000 forint.

Átmeneti támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes költségének maximum 60%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 40%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.
De minimis támogatás, kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás és kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes költségének maximum 50%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 50%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.

Felhívás keretében egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás az alábbi támogatási kategóriák szerint:

1. átmeneti támogatás
Azon pályázó esetében, amely 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak kizárólag átmeneti támogatás igényelhető minden, az 1. sz. táblázatban feltüntetett tevékenység megvalósításához.
Azon pályázók részére, amelyek nem jogosultak az átmeneti támogatás igénybevételére kizárólag az alábbi támogatási kategóriákban nyújtható támogatás:

2. csekély összegű (de minimis) költségvetési támogatás

3. kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
4. kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás.
A 2-es, 3-as és 4-es támogatási kategóriák a valós szükségleteknek megfelelően egymással szabadon kombinálhatók. Nagyvállalat (5. minősítési kód) kizárólag csekély összegű (de minimis), illetve átmeneti támogatást igényelhet.
A támogatás módja: előfinanszírozás.

A támogatás ütemezési feltételei
A benyújtott pályázat mellékletét képezi – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint – a projekt költségvetéséből megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv.
A Felhívás keretében kizárólag a támogatási időszak során (2020. augusztus 3. és 2021. november 30. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, szakmailag teljesült, a támogatási összeg felhasználási határidejéig (legkésőbb 2021. november 30.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott, és a támogatási összeg felhasználási határidejéig pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el.
A HEPA a megítélt támogatás 100%-át előleg formájában folyósítja az Ávr. 87.§ (1) bekezdésének megfelelően. A HEPA a támogatási előleget egy összegben a Támogatói okirat hatályba lépését követően a Felhívás 1. sz. mellékletének /„Adatlap pályázat benyújtásához”/ I.4. pontjában megadott, és ennek alapján a Támogatói okiratban feltüntetett bankszámlaszámra utalja.

Letölthető dokumentumok

HEPA01_export_tamogatas

Pályázati Felhívás mellékletei

Regisztrációs link

A pályázatok benyújthatóságának kezdete: 2020. augusztus 3.
A pályázatok benyújtásának határideje: Folyamatos 2020. november 15-ig, vagy a költségkeret kimerüléséig, amelyről a HEPA közleményt tesz közzé.