palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Külpiaci Növekedési Támogatás a kis-, közép- és nagyvállalatok által külföldön megvalósítandó termelő beruházások támogatása pályázat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államban megvalósuló beruházások támogatására, amelyben működik magyar külképviselet.

A pályázat célja
Jelen támogatás célja a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának folyamatos növelése. A konstrukció hosszú távon várt hatása, hogy hozzájárul a hazai vállalatok külföldön realizált profitjából hazautalt jövedelem – ezáltal a cégérték, és a nemzeti jövedelem – növekedéséhez.

Forrásgazda és Támogató olyan projekteket kíván támogatni, amelyek

a) a Kedvezményezett által alapított, a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, vagy fióktelep, vagy vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházás megvalósítására,

b) vagy a Kedvezményezett meglévő leányvállalata, vagy fióktelepe, vagy vegyesvállalata az igénybe vehető támogatási jogcímek támasztotta feltételeknek megfelelő fejlesztésére

(a) és b) összefoglaló néven: projektcég) irányulnak oly módon, hogy a projektcégben a Kedvezményezett többségi tulajdonhányaddal és meghatározó irányítási jogokkal rendelkezzen.

A pályázat keretében „A”, „B” és „C” komponens (alprogram) kerül meghatározásra.

„A” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/A mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
„B” komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/B mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
„C” komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.

Regisztráció
A jelen Felhívásra történő regisztráció a HEPA honlapján keresztül tehető meg, a kért adatok megadását követően. Kizárólag a regisztrált szervezetek férhetnek hozzá a Felhívás részletes szabályait tartalmazó Pályázati útmutatóhoz és annak mellékleteihez a regisztrációs időszak lezárását követően.
Regisztráció kezdete: 2020.07.21. 9:00 óra
Regisztráció határideje: 2020.08.24. 12:00 óra.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésére álló keretösszeg az „A”, „B” és „C” komponensek esetében együttesen összesen 21 947 000 000 Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 280 000 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Jelen pályázati kiírás keretében önállóan támogatható tevékenységekre

 • regionális beruházási támogatás,
 • megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás,
 • induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, támogatási kategóriák szabályai szerint lehet pályázni.

A kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás támogatási kategóriában kerülhetnek támogatásra.

A támogatás mértéke

Regionális beruházási támogatás esetén támogatási intenzitás legmagasabb mértéke konzorciumvezetőnél az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. Az Európai Unió egyes régióiban elérhető támogatási mértékeket a 2 melléklet tartalmazza.3
A regionális beruházási támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális intenzitása konzorciumi tag esetében a konzorciumi tag megvalósítási helyszínként szolgáló székhelyének, fióktelepének, telephelyének megfelelő, regionális támogatási térkép alapján nyújtható maximális támogatási mérték.

Megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke 45 %, ami középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás az egyes kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja meg a következő mértékeket:

 • alkalmazott (ipari) kutatásnál az elszámolható költségek 50%-át;
 • kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-át.

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-a.

Önállóan támogatható tevékenységek

Beruházás megvalósításához kapcsolódó költségek:

1) Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó, a szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől megvásárolt gyártási licence, gyártási know-how beszerzésnek költsége, vételára.
b) Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
c) Beruházáshoz kapcsolódó információs technológia bevezetésének költségei, alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzésének vételára

2) Építéshez kapcsolódó költségek

a) Ingatlanvásárlás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 50%-a erejéig)
b) A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás

i) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
ii) A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.

3) Eszközbeszerzés költségei
a) Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése

4) Igénybe vett szolgáltatások
a) A beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások költsége

5) Egyéb szolgáltatások költségei
a) Beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak és illetékek költségei, ha ezek aktiválhatók a beruházásra

Megújuló energiatermelésre irányuló fejlesztéshez kapcsolódó költségek

 1. Az elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni:
  1. amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei külön ruházásként meghatározhatók, például egy már meglévő létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórészeként, az elszámolható költségek e megújuló energiához kapcsolódó beruházás költségei;
  2. amennyiben a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházás költségei az a) pont alapján nem különíthetők el, akkor az elszámolható költségek olyan hasonló, kevésbé környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozandók meg, amelyet a támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtottak volna, a megújuló energiához kapcsolódó költséget e két beruházás költségeinek különbsége jelenti, és ez minősül elszámolható költségnek;
  3. bizonyos kisméretű létesítmények esetében, ahol azért nem lehet megvalósítani kevésbé környezetbarát beruházást, mert nem léteznek korlátozott méretű létesítmények, az elszámolható költség a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez kapcsolódó beruházás teljes költsége.
   A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

A támogatás folyósítása, előleg
A támogatás folyósítása a 6 havonta benyújtott beszámoló szerinti, jóváhagyott költségek utófinanszírozásával történik.

A Kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegben Ávr. 87. § (1) bekezdése alapján előlegre jogosult.

Támogatási időszak
A támogatott projekt megvalósításának maximális időtartama – az előkészítési időszakot is beleszámítva – 36 hónap, annak figyelembevételével, hogy a projekt megvalósulásának és a költségek elszámolhatóságának végső határideje 2024. július 31.

Beadható pályázatok száma
Jelen Felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázók köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázatot kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.§-a értelmében vett kis-, közép-, valamint nagyvállalkozások nyújthatnak be önállóan (kizárólag C komponens esetében) és konzorciumi formában, amely legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

Letölthető dokumentumok

HEPA02_beruhazasok tamogatas

Regisztrációs link

A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 25-től nyílik lehetőség, melynek feltétele az előzetes regisztráció. Az előzetes regisztráció 2020. augusztus 24-én 12:00 órakor lezárul.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
1. értékelési szakasz esetében: 2020. szeptember 25., 23:59 óra
2. értékelési szakasz esetében: 2020. november 25., 23:59 óra

Támogató
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
ntp2020@hepa.hu