palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakatos Ablakos Dezső jazz előadóművészi ösztöndíj

filharmoniaAz Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal jazz előadóművészek részére. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen szólista pályájukra való felkészülésükhöz. Az ösztöndíjak odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.


Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Pályázhatnak: 1977. január 1. után születettek
Az ösztöndíj időtartama:2010. március 1 – 2011. január 31.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó.

Az ösztöndíjat az időszakra szóló programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasnak a pályázati évben, illetve a pályázati évben kezdődő hangversenyévadban (2010. márciustól 2011. augusztus 31-ig) minimum 10, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést kell teljesítenie és és igazolnia a hangversenyszervező által kiadott dokumentummal valamint az előadás hivatalos programjával. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről két alkalommal (2010. december 31.-ig, és 2011. augusztus 31.-ig) kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjas köteles részt venni egy – a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. által szervezett – nyilvános kulturális rendezvényen, valamint vállalja, hogy fellépései alkalmával feltünteti, hogy Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjas.
A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a hangversenyrendező irodák, a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak.

Letölthető dokumentum:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  • 1./ Szakmai önéletrajz
  • 2./ A főiskolai diploma másolata
  • 3./ A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása
  • 4./ A pályázó repertoárjának listája, amely lehetőség szerint tartalmazzon saját szerzeményeket is
  • 5./ Adatlapot.

A kuratórium döntése alapján ösztöndíjat kaphat kivételes esetben kiemelkedő tehetségű fiatal jazzmuzsikus főiskolai végzettség nélkül is.
A pályázatokat elektronikus formában, vagy 8 nyomtatott példányban a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26., Telefon: 266-1459, E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net; http://www.filharmoniabp.hu/

Beadási határidő: 2010. február 12.

Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján
és a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában, továbbá letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).

Forrás:  Filharmónia Budapest Nonprofit Kft.