palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj

filharmoniaAz Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok, zenekritikusok részére. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és kulturális minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.


Ösztöndíjban részesülhet:
évente 8 fő
Pályázhatnak: 1975. január 1. után születettek
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1-2011. január 31.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó

Az ösztöndíjat egy-három éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni. A beszámoláshoz az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyilvános lehetőséget is biztosít. A kuratórium a beszámoló alapján, évente dönt az ösztöndíj további folyósításáról vagy megvonásáról. Minden évre új pályázat nyújtandó be!
Az ösztöndíjas muzikológusnak 2010 decemberében egy kb. 1/2 órás zenetörténeti előadást kell tartania kutatási eredményeiről, a zeneszerzők műveiből pedig nyilvános hangversenyt rendez a Filharmónia. Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készített művek publikálásánál, előadások alkalmával feltünteti, hogy Kodály Zoltán ösztöndíjas.


Letölthető dokumentum:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  • 1./ Szakmai önéletrajzot,
  • 2./ Az egyetemi diploma másolatát,
  • 3./ Az eddigi szakmai tevékenység dokumentációját, egy partitúrát vagy tanulmányt,
  • 4./ Részletes munkatervet,
  • 5./ Tájékoztatót arról, hogy a pályázó milyen más ösztöndíjban részesül vagy részesült, illetve mire nyújtott be pályázatot,
  • 6./ Adatlapot.

A pályázatokat elektronikus formában, vagy 9 nyomtatott példányban a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26., Telefon: 266-1459, e-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net; http://www.filharmoniabp.hu

Beadási határidő: 2010. február 12.

Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján
és a Filharmónia Budapest Kft. irodájában, továbbá letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).

Forrás:Filharmónia Budapest Nonprofit Kft.