palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lászlóffy Woldemár Diplomamunka pályázat

A Magyar Hidrológiai Társaság 2013-ban is meghirdeti a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.

A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

  • felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul),
  • alapképzés (BSc),
  • mesterképzés (MSc), osztatlan 5 éves képzésben résztvevők
  • szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul)

keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábra- (kép-) anyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.

A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat szabályzatának 6. §-ában szereplő feltételeknek – három kategóriában (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés) Mosonyi különdíjat is nyerhet. A Mosonyi különdíjra pályázni nem kell, az alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki.

A pályázatra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.

A diplomamunka, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell

  • a diplomamunkát (nyomtatott formában),
  • a diploma másolatát, vagy az intézmény által kiadott igazolás
  • a jelentkezési lapot,
  • a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
  • az oktatási intézmény nyilatkozatát,
  • pályamunka egyoldalas tartalmi kivonata.

A pályázaton való részvételi szándékot a jelentkezési lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a pályázat/ok benyújtása az oktatási intézmény részéről történik, kérjük mellékletként csatolni az “Összesítő” c. dokumentumot.

A jelentkezés határideje: 2013. július 31.

Letölthető dokumentumok

Ügyrend 9. melléklete letölthető itt

A jelentkezési lap, a hirdetmény beszerezhető a Társaság Titkárságán (Bp. 1091, Üllői út 25. 433-437-es szoba, telefon: 201-7655), vagy letölthető a Társaság internetes honlapjáról (www.hidrologia.hu).

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2013 novemberében kerül sor.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. Az arra érdemes pályázók minden kategóriában a díjakon kívül dicséretben, könyvjutalomban is részesíthetők.

A pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve – amennyiben már a Társaság tagjai voltak – egy évig tagdíjmentességet élveznek.

A Társaság a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a Hidrológiai Közlönyben, valamint a Társaság Híreiben és internetes honlapján is közzéteszi, valamint lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását a Hidrológiai Tájékoztatóban közzétegyék.

Forrás: www.hidrologia.hu