palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lila Szalag Díj sajtópályázat

szmm pályázatokA Szociális és Munkaügyi Minisztérium meghirdeti a “Lila Szalag Díj” sajtópályázatot. A magyar sajtó a nőkkel szembeni és a családon belüli erőszak ellen címmel. A lila szalag mára jelképpé vált, a nőkkel szembeni és családon belüli erőszak ellenzőinek jelképévé. E kezdeményezés szélesebb körű megismertetéséért indította útjára 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium sajtópályázatát Lila Szalag Díj címen. Immár harmadik alkalommal kerül kiírásra a pályázat. (archív pályázat)


A pályázat célja, hogy a minisztérium megismerje és értékelje azon médiumok munkáját, amelyek

 • hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatással segítik a nők elleni családon belüli és partnerkapcsolati erőszak megelőzését,
 • partnerek a nők elleni erőszakkal szembeni zéró tolerancia elvének érvényesítésében,
 • kritikusan viszonyulnak a nők elleni családon belüli, illetve partnerkapcsolati erőszakról szóló sztereotípiák és tévhitek terjesztéséhez.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a pályázatra ezúton meghívja valamennyi elektronikus és nyomtatott sajtóorgánumot, amelyek a fenti célokat elismerve és elfogadva híradásaiban, írásaiban, műsoraiban a nők elleni erőszakkal kapcsolatos témákban hiteles és szakszerű tájékoztatással bizonyítékát adják annak, hogy a nők elleni erőszak kérdésével behatóan megismerkedett, és annak megelőzésében hatékonyan részt tud és kíván venni. A pályázaton való részvételhez nem kell mást tenni, mint kitölteni a jelentkezési lapot, és a médium által a 2009-es évben adott témában elkészített anyagokat csatolni (lehetőség szerint nyomtatott és elektronikus formában is).

A média díj mellett az újságírók egyéni munkáját is szeretné a minisztérium elismerni, így lehetőséget biztosít a szerkesztőségeknek, hogy a díjra nevezzék azokat a munkatársaikat, akik a fent említett terület elkötelezett hívei. Hogyan teheti meg mindezt? A kitöltött nevezési lap mellé csatolják az újságíró legkiemelkedőbb munkáit 2009-ből (lehetőség szerint nyomtatott és elektronikus formában is).

Ami a pályázatnál érdemes figyelembe venni és megemlíteni:

 • A médium tudatosan kerüli a sztereotípiákon alapuló és az áldozatot hibáztató szemléletmódot híradásaiban,
 • feldolgoz és bemutat a kérdéssel szakszerűen foglalkozó, a nők emberi jogainak értelmezését és alkalmazását előtérbe helyező programokat,
 • a nők elleni családon belüli erőszak kampányanyagait bemutatja,
 • képzést indít munkatársaik számára a nők elleni erőszakkal, valamint a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos sajtóetikai magatartásról.

A pályázás feltétele, hogy a nőkkel kapcsolatos témák feldolgozásában következetesen és folyamatosan a szakszerű és elfogulatlan tájékoztatás normáit kövesse. Különösen olyan pályamunkákat vár a minisztérium, ahol a pályázó nem kampányszerűen kezelte a nők elleni erőszak kérdéseit, hanem folyamatosan, több nézőpontból megvizsgálta a problémát.

Kategóriák:

 1. nyomtatott sajtótermékek
 2. elektronikusan megjelenő írott sajtótermékek
 3. televíziók és rádiók

Díjak: a minisztérium által felkért iparművész által készített díjtárgy, valamint 100.000 forint értékben támogatott együttműködés a téma további feldolgozására.

A bíráló bizottság tagjai: állami intézmények, családon belüli erőszak területén jártas szakemberek, civil szervezetek képviselői és médiaszakemberek.

Díjátadás: 2010. április

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és érvényes aláírásával lehet, pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatról további információ kérhető:
Bacsa Éva
Telefon: 06-1-428-9770
E-mail: bacsa.eva@szmm.gov.hu

A pályázati adatlap kérdései az alábbi fő témakörökhöz kapcsolódnak:

 1. általános adatok
 2. a szervezet bemutatása
 3. tevékenység részletes ismertetése
 4. további célok

A pályázat benyújtása:
postai úton: Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
1054 Budapest, Hold u. 1. “Lila Szalag Díj”
és elektronikus úton (csak az adatlap): bacsa.eva@szmm.gov.hu

Beküldési határidő: 2010. március 8.

Értékelésre csak a határidőig postán (bélyegző) és elektronikusan is beérkezett pályázatok kerülnek!