palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Local Project Support Program 2012/13

A program a 2012-2013-es költségvetési évre vonatkozó Magyarországon és Közép-Kelet Európában megvalósuló projektek/programok megvalósításához ad anyagi támogatást. Pályázatunkra olyan nem profitorientált projektekkel/programokkal lehet jelentkezni, melyek az adott országban hozzájárulnak a japán kultúra népszerűsítéséhez.  A projektek célterületei akár a művészetek (pl. kiállítás, előadóművészetek, filmbemutatók), bölcsészettudományok, társadalomtudományok, akár a japanisztika vagy japán nyelvoktatás teréről érkezhetnek (pl. előadás, konferencia, tudományos kutatómunka).

A projektnek teljesen vagy nagyobb részben kapcsolódnia kell Japánhoz, a japán kultúrához. Vallási vagy politikai célú kezdeményezéseket nem áll módunkban támogatni.

Egyszemélyes projektek (kiállítás, bemutató) kisebb esélyt kapnak az elbírálás során.

Fontosabb tudnivalók:

Kik pályázhatnak?

Csak szervezetek pályázhatnak és a programnak legkésőbb 2013. februárjáig kell megvalósulnia. Magánszemélyek nem pályázhatnak!

Mennyi az igényelhető támogatás összege?

A maximálisan adható támogatás 1.000 Euró, az egyes projektek nagyságától és súlyától függően. A támogatás átlagos összege 500 Euró. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt költségvetésének a felét.

Milyen költségekre kérhető a támogatás?

Csak meghatározott tételekre, úgymint utazási költség, tiszteletdíj, terembérlet, nyomtatási és média költségekre stb. Nem adható támogatás előzetes kutatási és fejlesztési projektekre.   Kérjük lépjen kapcsolatba a munkatársainkkal a támogatás céljának kiválasztásával kapcsolatban.

Van-e beadási határideje a pályázatnak?

A projektet megelőző második hónap első napja.

Mikor és hogyan kerül kifizetésre a támogatás?

A támogatás a projekt lezárulását követően, a Final Report (melynek tartalmaznia kell a Financial Report és a Project Report nevezetű adatlapokat is) valamint a támogatás fedezetéül szánt számlák benyújtásával, bankszámlán keresztül kerül átutalásra.

Van-e más egyéb feltétele a támogatásnak?

Kérjük, tanulmányozza át a General Guideline című csatolt dokumentumot. A támogatás lényeges feltétele, hogy a Japán Alapítványnak szerepelnie kell minden nyomtatott anyagon és egyéb média megjelenéseken. Minden űrlapot angolul kérünk kitölteni!

Milyen egyéb információk/dokumentumok szükségesek?

A pályázati adatlappal egyidőben teljes előzetes költségvetést is mellékelni kell, valamint információt a pályázó szervezetről.

A benyújtandó pályázattal kapcsolatban, még a pályázat leadását megelőzően kérjük feltétlenül lépjen kapcsolatba a projekt szakterületéért felelős munkatársunkkal.

Elérhetőség:

Japán Alapítvány Budapesti Iroda

1062 Budapest, Aradi u. 8-10. Tel.: (0036-1) 214-0775/6

Felelős munkatársak:

Pályázati dokumentumok:

Tájékoztató: General Guidelines

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 
Application Form

Estimated Budget Form

A projekt megvalósulását követően benyújtandó dokumentumok:

Payment Request Form

Financial Report
Project Report

 Forrás: http://www.jfbp.org.hu