palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CIB “Tenni tudunk” pályázat egészségügyi műszeradományozás

CIB Bank társadalmi felelősségvállalási gyakorlatának megfelelően pályázatot ír ki a raktárában lévő használt, részben működő, részben nem javítható egészségügyi műszerek (a továbbiakban eszközök) ellenszolgáltatás nélküli átadására (továbbiakban adományozás). CIB Bank minden olyan jog birtokában van, ami lehetővé teszi az eszközök az adományozásra való felkínálását.

A pályázói kör (továbbiakban pályázó)

 • Magyarország területén bejegyzett egészségügyi intézmények saját alapítású alapítványai, vagy
 • ezen egészségügyi intézményeket illetve egyes osztályaik működését támogató, Magyarországon bejegyzett alapítványok.

Adományozásra rendelkezésre álló eszközök listája

A CIB Bank által felajánlott eszközök  listája jelen pályázati felhívás mellékletében található, ahol a műszerek állapotáról is tájékoztatást adunk.

A pályázat minden esetben tartalmazza elektronikus formátumban a következőket

 • kitöltött pályázati űrlap;
 • a pályázó szerv közhasznúságáról szóló bírósági igazolás másolatát;
 • a köztartozás mentességet igazoló okiratot (NAV),
 • a pályázó legújabb közhasznúsági jelentéseit;
 • valamint a pályázó alapító okiratát és aláírási címpéldányát.

A támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók

 • Egyesület,
 • Alapítvány,
 • non-profit szervezet.

A szervezet – jogállásától függetlenül – az 1997. évi CLVI törvény értelmében rendelkezhet közhasznú státusszal. A pályázóknak el kell fogadniuk az Intesa Sanpaolo Csoport Etikai kódexében megfogalmazott alapelveket és értékeket:

http://group.intesasanpaolo.com/portalIsir0/isInvestor/en_sostenibilita/CodiceEtico_en.pdf

A CIB Bank a vonatkozó belső szabályzatai alapján nem fogadja olyan szervezetek pályázatait, amelyek közvetlen módon állami vagy önkormányzati alapításúak, illetve valamely párthoz vagy politikai szervezethez (beleértve a szakszervezeteket is) köthetőek, vagy ezekhez kapcsolódnak. Egészségügyi intézmények által közvetlenül alapított szervezetek ez alól kivételt képeznek.

A pályázati nyomtatvány

A pályázati nyomtatvány jelen felhívás mellékletében található.

Letölthető dokumentumok

CIB_muszeradomanyozas2012_palyazatikiiras

CIB_OrvosiMuszerekAdomanyozasra2012

CIB_muszeradomanyozas2012_palyazatiurlap

Határidők

 • pályázat beadási határideje: 2013. január 9.
 • döntéshozatal: 2013. január 21.
 • nyilvános eredményhirdetés (www.cib.hu): 2013. február 5.
 • nyertesek értesítése: elektronikus úton a pályázati űrlapon megadott értesítési címen a döntéshozatalt követő 5 munkanapon belül
 • nyertes pályázók visszaigazolási kötelezettsége: az értesítését követő 48 órán belül az adomanyozas@cib.hu email címen.

Döntési folyamat

A beérkezett pályázati anyagokat a CIB Csoport Ingó eszköz értékesítés területe fogadja, és a saját szerverein regisztrált érkezési sorrendbe állítja. A CIB Bank belső eljárásai alapján a Compliance és CSR területek megvizsgálják a pályázó szervezeteket, és ajánlást tesznek a CIB Csoport Ingó eszköz értékesítés terület számára a nyertes pályázók kiválasztására. Ezen ajánlások és a jelentkezési sorrend figyelembe vételével a döntést a CIB Csoport Ingó eszköz értékesítés területe hozza meg. A döntés nem fellebbezhető meg.

Egyéb lényeges tudnivalók

Konzultációs lehetőség elektronikus úton az adomanyozas@cib.hu címen áll rendelkezésre.

 •  A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az adomanyozas@cib.hu címre.
 • Csak teljesen kitöltött és az előírt mellékletekkel együtt beadott pályázatok közül választ a CIB Bank. Hiányosan beadott pályázatokat az adományozó kizárhatja a pályázatból. Hiánypótlásra csak adományozói felszólítás esetén nyílik lehetőség, és a később beadott pótlásokat nem köteles figyelembe vennie.  
 • A CIB Bank a sikeres pályázókkal írásbeli megállapodást köt a felhasználására és az azzal kapcsolatos feltételekre vonatkozóan.
 • Az adományozott műszaki eszközöket a pályázat nyertesei az adományozói szerződés megkötését követő 12 hónapon belül nem értékesíthetik.  

Felelősség kizárása

CIB Bank nem vállal felelősséget az általa adományozott eszközök állapotáért, azok jelenlegi és jövőbeli hibáiért, illetve ezen eszközök használata során felmerülő bármilyen kár, károsodás megtörténtéért, illetve az ezekkel kapcsolatos bármilyen jellegű követelésekért. Az adományozási szerződésben ezen feltételek elfogadásáról a kedvezményezett külön is nyilatkozik.

Eszközök megtekintése

Az eszközök előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetők az alábbi címen: Telkes Gép Kft., 2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 2. Nyitva tartás: hétköznap 7.30-15.00 óra között. Egyeztetésért az alábbi telefonszámokat lehet hívni:

Telkes Gép:

 • Telkes András: 06-20-972-6425
 • Riesz Dávid: 06-20-298-4198

CIB Bank (adomanyozas@cib.hu):

 • Szabó Ágnes:  (06-1) 802-3596
 • Batta Ferenc: (06-1) 423-2962

Nyertes pályázók hozzáférése a műszerekhez

A nyertes pályázók kötelesek az általuk megnyert adomány elszállításáról a értesítésüket követő 30 naptári napon belül gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén a követelésük elévül.