palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért 2016

A L’ORÉAL Magyarország és az L'Oreal_Unesco ösztöndíj – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2016. évre.


A pályázat neve: L’OREAL-UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere:

A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:
1/ természettudományok, élettudományok
2/ anyagtudományok

A 2016. évi pályázat 2 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:

 • A) 35 év alatti (vagy 2016-ban 35. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-os ösztöndíjra.
 • B) 45 év alatti (vagy 2016-ban 45. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-os ösztöndíjra.

A magyar nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A következő adatokat (1.adatlap): a pályázó neve, születési helye és ideje, végzettsége, felsőfokú szakképzettségének, illetve szakterületének megjelölése, beszélt idegen nyelvek és nyelvvizsgák felsorolása, munkahelye, beosztása, munkahelyi és lakáscíme, telefon és fax száma, e-mail címe;
 • Az alábbi információkat (2.adatlap): a pályázót ajánló két, tudományos fokozattal rendelkező szakember neve, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata, elérhetőségi címe és telefonszáma,
 • a pályázó tudományos kutatói önéletrajzát, mely kitér a pályázó tudományos és kutatói érdeklődésére, jövőbeli terveire is;
 • publikációs listát, melyben szerepel az adott folyóiratnak a közlemény megjelenésének évében érvényes impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások felsorolása (független az idézés, ha az idéző és az idézett cikknek nincsen közös szerzője); valamint a megjelent publikációk összesített impakt faktorát, és az összes független hivatkozás számát;
 • a pályázó kutatási eredményeit, esetleg szabadalmazott találmányainak és erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját;
 • a pályázó pályázati témájának összefoglalását maximum 3 gépelt oldalon.
 • a pályázót bemutató, támogató, két ajánlólevelet, a pályázóval azonos szakterületen dolgozó, tudományosan elismert, a 2. adatlapon megjelölt két szakembertől;
 • a pályázó pályázati témájának rövid, angol nyelvű összefoglalóját.
 • a Pályázó által legfontosabbnak ítélt három, folyóiratban publikált tudományos közleményének másolatát;

A pályázatot 2 példányban kell megküldeni kinyomtatott és aláírt formában az alábbi névre, címre: L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj Bizottság – Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért, 1537. Budapest Pf. 453/27
A postai küldeményen fel kell tüntetni a “L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj 2014” megjelölést. A Pályázat beérkezéséről a Pályázó elektronikus úton értesítést kap.

Letölthető dokumentumok

L’oreal Magyar pályázatikiirás 2016

L’oreal_adatlap

További információ: Sasvári Tünde, tel.: 438-2236, e-mail: tunde.sasvari@loreal.com

A Pályázat postára adásának határideje: 2016. május 18.

A Pályázatok elbírálási határideje: 2016. szeptember 1.

Részletes Pályázati kiírás: L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért 2016