palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2018/2019-es tanévre

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj  a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben töltheti el.

A jogszabály alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1978. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel – már bizonyította kiemelkedő képességét.
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

Az elbírálás két kategóriában történik:

 • posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);
 • predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben részt vevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók.

Az ösztöndíj időpontja, időtartama

 • Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.
 • Az ösztöndíjas utak 2018. szeptembertől – 2019. június 30-ig tervezhetőek.

Pályázati dokumentumok

Az online pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 1. A Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz
 2. Szakmai életrajz magyar és angol nyelven
 3. Publikációk jegyzéke magyar nyelven; művészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás. A publikációs jegyzékben külön kell választani a hazai és a külföldi közleményeket – a következő bontásban: szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb. (A pályázónak a három legjobbnak ítélt publikációja másolatát – a művészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referenciát – is csatolnia a kell a pályázathoz!)
 4. Két szakmailag elismert ajánló véleménye (aláírva, fejléccel és/vagy pecséttel ellátva)
 5. Munkaterv magyar és angol nyelven (1-10 oldal terjedelemben)
 6. A pályázó által beszerzett, külföldi fogadókészséget igazoló levél (aláírva, fejléccel és/vagy pecséttel ellátva)
 7. Költségterv formanyomtatvány (speciális költség igénylése esetén)
 8. Egyetemi/doktori diploma másolata
 9. Idegennyelv-tudást igazoló állami nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány
 10. Magánszemély nyilatkozata arról, hogy a pályázó magánszemély nem esik korlátozás (összeférhetetlenség) alá (a 2007. évi CLXXXI tv. 14.§-a értelmében)

Az ösztöndíj mértéke

Predoktori kategória                                       Posztdoktori kategória
Alaptámogatás:           250 000 Ft/hó                                                      370 000 Ft/hó
Szállástámogatás:        120 000 Ft/hó                                                     120 000 Ft/hó
Célországtól függő
útiköltség-átalány:          km átalány                                                           km átalány
Speciális dologi költség
tételes elszámolással:        30 000 Ft/hó max.                                      50 000 Ft/hó

Letölthető dokumentum

eotvos ösztöndíj_2018_19

Pályázati határidő: 2017. november 13., 23.00 óra

Bővebb információ

Csányi Zsófia pályázati referens
telefon: 06-1- 237-1300/140 hétfőtől csütörtökig 8.30-17.00 között, pénteken 08:30-14.30 között
e-mail: maeo@tpf.hu