palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 2014

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2014. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.
A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

A program időtartama: 2014. március 1. – 2014. december 31.

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 • tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.

* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy 2014. január 15-ig honosítja azt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál.
**A nyelvi szintek besorolása megtalálható az alábbi linken: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 • egyéb európai uniós nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 • Az ösztöndíjas jogviszonyt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a program Működési Szabályzata szabályozza.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege:
Az ösztöndíj havi összege – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.kozigosztondij.gov.hu oldalon a „Jelentkezés” menüpont alatt lehet a pályázati űrlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok feltöltésével:

 • magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, pdf; az ajánlott minta letölthető a http://europass.hu/CEDEFOP/cv_blank.html oldalról),
 • diploma – amelyik diplomával jelentkezik (formátum: .pdf, .jpg),
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db (formátum: .pdf, .jpg).

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Pályázati időszak: 2013. október 21. – 2013. november 22.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2013. NOVEMBER 22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt, melyre 2013. október 28-tól folyamatosan kerülnek behívásra. A kiválasztási eljárás során strukturált interjú és egyéni Értékelő Központ (AC) feladat révén az alábbi kompetenciák mérésére kerül sor: motiváció, felelősségtudat, etikus magatartás, szabálykövetés, együttműködés, problémamegoldás, közéleti tájékozottság, viselkedési kultúra, szóbeli kommunikáció, írásbeli kommunikáció, pontosság, igényesség, lényeglátás.
A továbbjutott jelöltek a jelentkezéskor választott egy idegen nyelvből (angol, német, francia) nyelvi szintfelmérésen vesznek részt. A nyelvi szintfelmérőn való megfeleléshez legalább az Europass B2 szintjének elérése szükséges.
Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2014. február 28.

További információk a www.kozigosztondij.gov.hu honlapon érhetőek el, kérdés esetén a KIH Személyzetpolitikai Programok Osztálya (tel.: +36 1 354-7548, +36 1 354-7544, +36 1 235-7391; e-mail: mko2014@kih.gov.hu) ad felvilágosítást.

Link: http://www.kozigosztondij.gov.hu/2014/