palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

PoliFarbe

Magyar Termék Nagydíj pályázat

Idén először belsőépítészek, tervezők és kivitelezők is jelentkezhetnek a magas minőség és az innováció szellemében megvalósult ötleteikkel a 19. alkalommal útjára indult Magyar Termék Nagydíj Pályázatra.

Az idei Magyar Termék Nagydíj Pályázat több változást hozott: az egyik legjelentősebb, hogy a gazdasági szervezetek, társaságok termékei, szolgáltatásai mellett új pályázati lehetőség jelent meg kimondottan „az innovatív és élhetőbb lakótér kialakításáért” gondolat mentén.

A hazai tulajdonban lévő Poli-Farbe festék- és vakolatgyár javaslatára első ízben azokat a belsőépítészeket, tervezőket és kivitelezőket is díjazzák, akik külső vagy belső falak, homlokzatok, design elemek, enteriőr-megoldások kivitelezésekor újító és jövőbe mutató megoldásokat használtak, ezáltal a tervezett lakótér praktikusság, életminőség-javítás vagy környezettudatosság szempontjából szépült meg.

A száz százalékban magyar tulajdonban lévő Poli-Farbe Vegyipari Kft. számára nem idegen a Magyar Termék Nagydíj. A cég az elmúlt tíz évben nyolc alkalommal pályázott hazánk legrangosabb minősítő rendszerének elismerésére, és mindannyiszor el is nyerte azt.
Mostantól azonban nem pályázóként, hanem a pályázatok elbírálójaként vesz részt a minőséget, értékteremtést és innovációt jelentő elismerés szakmai munkájában. A 2016-os évre meghirdetett pályázatok sajtótájékoztatóján Szabó Antal, a Poli-Farbe ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „minden egyes szolgáltatást nyújtó és termelő tevékenységet folytató vállalkozásnak szüksége van innovációra, mert csak akkor képes fenntartani egészségesen a maga életét, ugyanígy a Magyar Termék Nagydíj Kiíró Tanácsának is fejlesztenie, szélesítenie kell azoknak a pályázóknak a körét, akiknek a munkáját szeretnék elismertetni ezzel a díjjal. Ezért határoztuk el közösen, hogy bevonjuk azon szakembereket, akik az építőiparban, a tervezőasztalnál, a kreatív gondolkodásukban, a lakóterek és a közösségi terek kialakításában vannak jelen és alkotnak maradandót.”  

A Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elisme- rése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak  az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat célja

  • Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
  • Segítse elő a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű termékek előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
  • Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez.
  • Nyújtson egyértelmű segítséget, a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
  • Járuljon hozzá az egészségtudatos termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához.
  • A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
  • Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyaror- szágon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott termék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert is alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék vagy szolgáltatás jog- tulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.

Pályázatot nyújthat be minden  természetes és jogi személy, jogi személyiség, egyéni vállalkozó, alkotó- közösség. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék, vagy egy termékcsalád szerepelhet.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 20. (péntek)

Díjazás

  1. A Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím
  2. Különdíjak

A pályázat részletes feltételei:  termeknagydij.hu