palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Természetjáró Szövetség logótervezés pályázat

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSz) logójának tervezésére pályázatot ír ki. A pályázat kiírója és általánosan megofgalmazható tevékenysége, ismérvei: A Magyar Természetjáró Szövetség a Magyarországon működő, gyalogos turista és azzal rokon tevékenységet folytató szervezetek munkáját elősegítő, a természetjáró érdekeket képviselő civil szervezet. Ezen tevékenységek legnagyobb országos szövetsége.

Gyalogos turista tevékenységek

 • természetjárás
 • teljesítménytúrázás
 • nordic walking
 • geocaching túrázás

Rokon tevékenységek

 • különösen a barlangjárás
 • hegyi-, és terepfutás
 • hegymászás
 • kerékpáros túrázás
 • sítúrázás
 • vízi túrázás
 • honismereti célú országjárás
 • zarándok turizmus

Mindezek mellett fontos jellemzője a természetközeliség, annak megbecsülése, a zöld gondolatiság, a fenntartható túrázás. A szövetség a fenti tevékenységet űző szervezetek ernyőszervezete. Egyúttal mindenki másnak, aki ezeket a tevékenységeket űzi, de nem szervezett turista szolgáltatást kíván nyújtani (nem tagja egyesületnek). A szövetség több évtizede létezik, elődei és maga a szervezett turistaság több mint 100 éves.

A pályázók köre: A pályázati kiírására pályázatot nyújthat be minden természetes vagy jogi személy, akinek lakóhelye illetve székhelye az Európai Gazdasági térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat tárgya: A Magyar Természetjáró Szövetség egy megújulási folyamat kezdetén áll, mely modern arculatot kíván. A kiasarculat alapegységét képező logónak meg kell felelnie a korszerű logo szakmai kritériumainak.

 • A logó képes legyen az MTSz legfőbb tevékenységének a vizuális megjelenítésére. A pályázó feladata, hogy logóra koncepciótervet készítsen és mutasson be az MTSz elnöksége számára.
 • A koncepcióterv részletes tartalma: logotípia

LOGÓ

–  Logotípia megtervezése 2 külön feliratos és felirat nélküli változatban.

Felirat 1: Magyar Természetjáró Szövetség

Felirat 2: MTSz

KÉSŐBBI ÉS TOVÁBBI FONTOS MEGJELENÉSI TERÜLETEK:

Az MTSz tevékenysége és hagyományos működése okán napi szintű kapcsolatokat tart fent országos tagságásval. Számos megjelenési formája megköveteli nagyarculati elemek tervezését is. A logónak kézenfekvően fejleszthetőnek kell lennie olyan további megjelenési területek irányába, mint a kisarculati elemek, és a már nagyarculathoz tartozó, az MTSz működési területeit jelentő, következő speciális felületek, stb:

 • Jelvény
 • Ruházat, hímzett vagy szövött címkék, szitanyomás
 • Kitelepülések marketing elemei (molinó, sátor, strandzászló, stb.)
 • Kiadványok, oklevelek, pecsét, igazolófüzetek, útjelző táblák, fafaragások, stb.
 • Autó design, feliratozás
 • Weboldal fejlécek, bannerek, facebook fal

A logó tervezésénél érdemes ezt figyelembe venni, a zsűri a pályamű elbírálása során a fejleszthetőséget is vizsgálja. A fent felsorolt felületekre készített látványtervekkel bővített pályamunkákat a zsűri figyelembe veszi, a pályaművek elbírálását ez értelemszerűen segíti.

Alaki követelmények

 • 3 PDF-et kérünk. Az első PDF tartalmazza  a kitöltött jelentkezési lapot. A második PDF magát a pályaművet. A harmadik a kitöltött Pályázati nyilatkozatot. Mivel csak elektronikus úton várjuk a pályázatokat, a jelentkezési lapon és a nyilatkozaton a pályázó scannelt aláírását kérjük a PDF-be.
 • A pályázat jeligés. A szabadon választható jeligét kérjük a jelentkezési lapon és a pályaművön is feltüntetni, hogy a pályaműveket a jelige (és ne a név) alapján bírálhassa el a zsűri.
 • A pályamunkákat A4-es méretű oldalakra, tematikusan bontva várjuk.
 • A PDF 150-300 dpi felbontásban tartalmazza a terveket, hogy a kiválasztott pályaműveket  – a kiválasztást és további elbírálást segítendő – nyomtatni is lehessen.
 • A logóterv színes, fekete-fehér és negatív változata elvárás.

A pályázat benyújtása

 • A pályázat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka beküldése szükséges.
 • A pályázatot elégséges 1 példányban elektronikus úton benyújtani.
 • A pályamunkákat digitális formátumban, mailben vagy fileküldő programmal kérjük eljuttatni az alábbi mail címre: info@termeszetjaro.hu
 • Kérjük, hogy az elektonikusan megküldött anyagok esetén az e-mail tárgya tartalmazza az alábbiakat: „Logópályázat MTSz2012”.
 • A pályaművek beérkezésének határideje: 2012. november 25.
 • A beérkezett pályaművek véglegesnek számítanak, azokon a későbbiekben korrekciót nem fogadunk el.
Letölthető dokumentum

Díjazás

A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül: a nyertes pályamunka készítője a grafikák felhasználásra alkalmas formájának átadása után – vektorgrafikus formátum – bruttó 100.000 Ft-os díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljeskörű, kizárólagosan a Magyar Természetjáró Szövetség számára történő felhasználásának jogát.

Forrás: http://termeszetbarat.hu