palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyarország- Szlovákia határon átnyúló Együttműködési program 4. pályázati felhívás

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2011. június 23-án megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 negyedik pályázati felhívását. Pályázati felhívás tárgya: Jelen pályázati felhívással a program tizenhárom beavatkozása nyílik meg a pályázók előtt.

Pályázati felhívás hivatkozási száma: HUSK/1101

Beavatkozási területek:

I. Prioritási tengely:

 • 1.1. Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása: Üzleti infrastruktúra fejlesztése; Meglévőipari parkok, új vagy meglévő inkubátorházak és vállalkozói létesítmények bővítése/felújítása, valamint kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
 • 1.2 Együttműködés a KTF és az innováció terén: Együttműködés a KTF és az innováció terén, KTF és innovációs tevékenységek támogatása, szervezetek közötti együttműködés és eszközök integrált használata révén.
 • 1.3 Közös idegenforgalom-fejlesztés: Turisztikai termékek és vonzerők fejlesztése, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra felállítása; Turisztikai vonzerők felújítása, közös termékek és kapcsolódó desztináció-menedzsment szervezetek fejlesztése, infrastruktúra felállítása
 • 1.4 Az egészségügyi létesítmények közös fejlesztése és összehangolt használata: Az egészségügyi létesítmények közös fejlesztése és összehangolt használata; Közös kezdeményezések támogatása, egészségügyi intézmények integrált használata és sürgősségi erőforrások fejlesztése révén
 • 1.5 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése:  Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és – irányítási kapacitások fejlesztése, Hálózati, partnerségi, oktatási tevékenységek a program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése
 • 1.6 Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése: Közös képzés, oktatás és hálózatépítés; Közös képzési és oktatási módszerek és programok kidolgozására.; Munkaerő-piaci kezdeményezések; A munkaerő-piaci kezdeményezések harmonizálása, információs rendszerek és munkaerő-piaci hálózatok fejlesztése révén.
 • 1.7 Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés: Emberek közötti (People to people) kapcsolatépítés; közös események és programok szervezése, együttműködés a kultúra, sport, művészet, szabadidő, és a természetvédelem területén.

II. Prioritási tengely:

 • 2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére: Víz-, és hulladékgazdálkodás, megújuló energia, Víz, hulladék és megújuló energia rendszerek és technológiák fejlesztése.
 • 2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek: Közös természetvédelmi tevékenységek; Természeti értékek védelme, természetvédelmi tudatosság növelése.
 • 2.3 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak, tömegközlekedés: Kisléptékű útépítés, kerékpárutak; Határon átnyúló utak és kerékpárutak fejlesztése;  A tömegközlekedés fejlesztése;  Tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztése, határon átnyúló tömegközlekedési szövetségek létrehozása
 • 2.4 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon: Tanulmányok és tervek, Beruházások megvalósításához szükséges tanulmányok és tervek készítése

Program és finanszírozási forrás: a C(2007)6488 számú bizottsági határozat által jóváhagyott Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

Támogatásra jogosult területek: támogatás kizárólag azon projektek számára nyújtható, melyeket a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 programdokumentumban meghatározott jogosult programterületen valósítanak meg.

A programterület jogosult területi egységei:

SZLOVÁKIA: Pozsonyi kerület; Nagyszombati kerület; Nyitrai kerület; Besztercebányai kerület; Kassai kerület

MAGYARORSZÁG: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Pest megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Nógrád megye; Budapest főváros; Heves megye

 

Jogosult pályázók köre:

Vezető Partner és Projekt Partner az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozó szervezet lehet:

 • közjogi intézmény;
 • közfeladatot ellátó közjogi vagy magánjogi szervezet;
 • Európai Területi Együttműködési Csoportosulás;
 • a magánjog szabályai szerint létrehozott nem kormányzati szervezetek (NGOk), amelyek a program célkitűzéseivel összhangban álló közérdekű célú tevékenységet folytatnak, beleértve a nonprofit szervezeteket;

Benyújtási határidő: Az elektronikus pályázato(ka)t benyújtani/feltölteni az elektronikus felületre (IMIS 2007-2013 rendszer) 2011. október 21. éjfélig kell minden meghirdetett intézkedés esetében (az elektronikus felülettel kapcsolatos információkat a Pályázati útmutatóban találhat).

A nyomtatott és aláírt dokumentumokat 2011. október 28-ig postára kell adni (postai bélyegző dátuma a meghatározó). Személyes vagy meghatalmazott általi kézbesítés esetén a benyújtási határidő 2011. október 28., 12.00 óra

Csak azon pályázatok kerülnek befogadásra, amelyek az előírt határidőn belül benyújtásra kerülnek mind elektronikus úgy papír alapon is!

Meghirdetett intézkedések és indikatív pénzügyi keret: a pályázati felhívás keretében a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 49 855 581 euró, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosít.

Letölthető dokumentumok

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. ERFA forrásból nem lehetséges előleg biztosítása. A támogatás kifizetése harmedévenkénti jelentések alapján történik.

A kifizetések átfutási ideje körülbelül 6 hónap.

A pályázatok értékelése: a benyújtott pályázatok a program Közös Monitoring Bizottsága által jóváhagyott értékelési feltételek (ideértve a súlyozást és küszöbértékeket) alapján kerülnek értékelésre.

Értesítési határidő: a pályázók a pályázati eredményekről előreláthatólag 2012 februárjában kaphatnak értesítést.

Technikai információ: a pályázati csomagot az alábbi címre kell benyújtani:

A HU-SK CBC Program Közös Szakmai Titkársága
VÁTI Kht.
Gellérthegy u. 30-32., H-1016 Budapest

Pályázati felhívás hivatkozási száma: HUSK/1101

Bővebben: http://www.husk-cbc.eu/

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2011. június 23-án megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 negyedik pályázati felhívását.

Pályázati felhívás tárgya: Jelen pályázati felhívással a program tizenhárom beavatkozása nyílik meg a pályázók előtt.