non-profit szervezetek pályázat Archive

Turisztikai tevékenységek ösztönzése – Leader pályázat

A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó pályázatra 2013. november 25-től 2014. január 15-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a LEADER Helyi Akciócsoportokhoz. A dokumentumot postán kell eljuttatni, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Civil szervezetek által kezdeményezett projektek

Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. Különféle helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten létrehozott szervezetek vehetnek részt benne. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve az európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.

Európai Visszatérési Alap 2011

Az Európai Bizottság megjelentette az Európai Visszatérési Alap 2011-es pályázati felhívását. A pályázatok beadási határideje: 2012. április 27. 14.00 C.E.T.

Pályázat civil szervezetek által kezdeményezett projektekre

Európa a polgárokért program / Civil szervezetek által kezdeményezett projektek. Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve az európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.  

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek működési támogatása

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása – EACEA/28/11. A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek strukturális, azaz működési támogatása.

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok KMR

A támogatás célja, a szakmapolitika fősodrába beépíthető vagy más szervezetek által alkalmazható, a korábbinál hatékonyabb, innovatív foglalkoztatási modellek kialakítása és megvalósítása.  

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok pályázat – konvergencia régiók

A pályázat célja a szakmapolitika fősodrába beépíthető vagy más szervezetek által alkalmazható, a korábbinál hatékonyabb, innovatív foglalkoztatási modellek kialakítása és megvalósítása.

Európai Visszatérési Alap 2011 pályázat

Az Európai Visszatérési Alapból származó pénzeszközök az alábbi területeken használhatók fel: (1) A visszatérés integrált igazgatásának bevezetése és tagállami szervezésének, végrehajtásának javítására, (2) különleges, innovatív nemzet(köz)i eszközök támogatása a visszatérés igazgatásának terén és (3) a visszatérések igazgatására vonatkozó közösségi szabványok és bevált gyakorlatok támogatására.

Európai Integrációs Alap 2011 pályázat

Az Európai Integrációs Alapból származó pénzeszközök az alábbi területeken használhatók fel: (1) az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek megvalósításával kapcsolatos intézkedések gyakorlati végrehajtása és (2) a beilleszkedési politika kapacitásának bővítése, az integrációs intézkedések koordinációjának biztosítása és az interkulturális kompetenciák kialakítása a tagállamok közigazgatásának minden szintjén.

Magyarország- Szlovákia határon átnyúló Együttműködési program 4. pályázati felhívás

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2011. június 23-án megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 negyedik pályázati felhívását. Pályázati felhívás tárgya: Jelen pályázati felhívással a program tizenhárom beavatkozása nyílik meg a pályázók előtt.

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése pályázat – konvergencia régiók

A támogatás célja: az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet a drogproblémákkal küzdők korai kezelésbe vételének elősegítése, a terápiás folyamat erősítése, reszocializációs és rehabilitációs programok támogatására.

Pályázat kábítószer prevenciós programok támogatására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására.

Pályázat turisztikai tevékenységek fejlesztésére

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2011. (VI.21.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatásokról.

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás pályázat

A támogatás célja: pályázat elsődleges célja a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi, kistérségi szinten kialakított együttműködési formáinak továbbfejlesztése, új együttműködések kialakítása, az intézmények innovációs tevékenységeinek professzionális támogatása, a minőségi alapokra épülő és ennek megfelelően működtetett hálózati tevékenységek által.

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás (konvergencia régiók) pályázat

Jelen pályázat elsődleges célja a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi, kistérségi szinten kialakított együttműködési formáinak továbbfejlesztése, új együttműködések kialakítása, az intézmények innovációs tevékenységeinek professzionális támogatása, a minőségi alapokra épülő és ennek megfelelően működtetett hálózati tevékenységek által.

KPMG Felelős Társadalomért Program 2011

Program célja: a Magyarországon működő, közhasznú vagy kiemelten közhasznú non-profit szervezetek rövid és hosszú távú, fenntartható, hatékony és átlátható működésének elősegítése.

Startlap pályázata civil szervezetek megújulására

Magyarország legnépszerűbb nyitóoldala, a Startlap pályázatot ír ki azon civil szervezetek számára, akik a változás jegyében fejlődni, megújulni szeretnének, jobbá tennék környezetüket, tartalmasabbá, szebbé tennék mások életét. A Startlap egy-egy millió forinttal támogatja a megújulást az oktatásban, a közösségi életben és a környezetvédelem területén.

Európa a polgárokért: Tematikus hálózatok

Európa a polgárokért: Tematikus hálózatok. A program célja: A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára

Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek  számára.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu