palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KPMG Felelős Társadalomért Program 2011

kpmg pályázatProgram célja: a Magyarországon működő, közhasznú vagy kiemelten közhasznú non-profit szervezetek rövid és hosszú távú, fenntartható, hatékony és átlátható működésének elősegítése.

Támogatási elemek:

 • Adomány működési költség támogatására (szervezetenként min. 250.000 Ft, max. 750.000 Ft)
 • Pro bono szolgáltatások (a KPMG szakmai szolgáltatásai anyagi ellentételezés nélkül, pl.: könyvvizsgálat, számviteli tanácsadás, adótanácsadás, informatikai tanácsadás, üzleti tanácsadás, oktatás/képzés)

Pályázók köre:

 • Magyarországon működő,
 • kizárólag közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú fokozattal rendelkező non-profit szervezetek, melyek
 • oktatási vagy egészségügyi területen végzik cél szerinti tevékenységét.

Előnyt élveznek:

 • hátrányos helyzetű,
 • 18 év alatti gyermekek
 • gazdasági vagy pénzügyi oktatásával, nevelésével, fejlesztésével vagy
 • egészségének javításával, megőrzésével vagy prevencióval foglalkozó szervezetek.

Nem pályázhatnak:

 • közalapítványok,
 • azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Kizáró ok a pályázatban: 60 napot meghaladó lejárt adótartozás, illetve adók módjára behajtható köztartozás megléte az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

Letölthető dokumentumok

Pályázati dokumentáció:

Pályázó által elektronikusan benyújtandó pályázati dokumentáció tartalma:

 • Teljes körűen kitöltött pályázati adatlap
 • A pályázó szervezet által csatolt, 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonat a pályázó szervezet bejegyzéséről – szkennelve
 • Legfrissebb közhasznúsági jelentés
 • Mellékelt nyilatkozatok – szkennelve:
 • a közzétételről
 • a köztartozásról és
 • a vállalkozási tevékenységről
 • Amennyiben a pályázó fontosnak tartja, a pályázati anyaghoz kapcsolódó dokumentumok (pl.: SZMSZ, stratégia, stb.)

A fenti dokumentációt a nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötéséig eredetiben köteles a Pályázat kiírója számára rendelkezésre bocsátani.

A pályázatok értékelési folyamata

A benyújtott pályázat a regisztráció után formai ellenőrzésen és jogosultságvizsgálaton esik át. A Pályázati dokumentáció teljessége és megfelelősége esetén, a beérkezett pályázatokat belső szakértők értékelik, és sorrendbe állítják.

Az értékelés első körét követően legjobbnak ítélt Pályázatot benyújtó szervezeteknél a szakértők személyes látogatást tesznek, melynek célja az igények és a lehetőségek részletes átbeszélése, egyeztetése.

A szakértők a látogatás eredményeit figyelembe véve tesznek javaslatot a lehetséges kedvezményezettek körére, amelyről a KPMG felsővezetőiből álló pályázati testület dönt.

A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

A nyertes pályázat elbírálása után a nyertes szervezet és a KPMG együttműködési megállapodást köt, melyben rögzítik az együttműködés időbeni és tartalmi kereteit.

Határidők:

Pályázat beadási határideje: 2011. szeptember 2. 16:00

Pályázat elbírálási határideje: 2011. szeptember 30.

Jelentkezés és a pályázattal kapcsolatos további információk:

Szabó István
Corporate Responsibility Manager
cr@kpmg.hu

Forrás: http://www.kpmg.com/