palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatására

kormányzati portál pályázatPályázat fogyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek támogatására.

Kódszám: SPO-HH-2011

A konstrukció célja a fogyatékos személyek települési, megyei, továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon megrendezésre kerülő szabadidősport programjainak, programsorozatainak támogatása. A Támogató a pályázat meghirdetésével kívánja elősegíteni a sportolási lehetőségek szélesítését, a szabadidő mozgásban gazdag, hasznos eltöltésének ösztönzését.

Részcélok

„A” komponens: komplex, megyei/budapesti szintű, folyamatos sportolási lehetőséget biztosító (rendszeres, egész éven át tartó), több fogyatékossági típust felölelő szabadidősport rendezvénysorozatok megvalósítása, amelyen települési eseményenként legalább 30 fő, megyei eseményenként legalább 80 fő, szabadidő-sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt;

„B” komponens: hátrányos helyzetű csoportok folyamatos sportolási lehetőséget biztosító szabadidősport rendezvénysorozatainak megvalósítása, amelyeken települési eseményenként legalább 30 fő, regionális eseményenként legalább 80 fő szabadidő-sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt. E komponensen belül elsősorban asztalitenisz és más labdajáték sportágak hétvégenként (különösen pénteken és szombaton), este 20.00-24.00 óra között rendszeresen megtartandó integrált sportesemények megvalósítására lehet pályázatot benyújtani;

„C” komponens: hátrányos helyzetű csoportok folyamatos sportolási lehetőséget biztosító szabadidősport rendezvénysorozatainak megvalósítása, amelyeken regionális illetve országos eseményenként legalább 80 fő szabadidő-sportoló igazoltan (regisztráltan) vesz részt. E komponensen belül az alábbi részcéloknak megfelelő programok megvalósítására lehet pályázatot benyújtani:

1.) gyermekotthonokban élő gyermekek szabadidősport rendezvénysorozatainak megvalósítása,

2.) a roma lakosság szabadidősport rendezvénysorozatainak megvalósítása.

Rendelkezésre álló forrás: A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011. évben 50 000 000 forint, mely a komponensek között az alábbiak szerint kerül megosztásra:

 • „A” komponensben meghatározott részcélok támogatására 27 000 000 forint,
 • „B” és „C” komponensekben meghatározott részcélok támogatására együttesen 23 000 000 forint.

Támogatható pályázatok száma: A támogatott pályázatok várható száma: 40-50 pályázat

Pályázók köre: Jelen kiírás keretében kizárólag az alábbi szervezetek pályázhatnak: (KSH gazdálkodási formakód szerint)

„A” komponens: A sportegyesületek, sportszövetségek, országos sportági szakszövetségek (GFO 521) közül azon fogyatékos személyek sportjáért felelős megyei/budapesti illetékességű, az érintett megyében/Budapesten nyilvántartásba vett – minden fogyatékossági ágat felölelő (értelmi fogyatékos, mozgássérült, látássérült, hallássérült, szervátültetett, halmozottan fogyatékos) – sportszövetségek, sportegyesületek, melyek tagsággal rendelkeznek a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségében (FODISZ). Megyénként/Budapesten csak egy pályázat kaphat támogatást.

„B” komponens: Hátrányos helyzetű csoportok sportjával foglalkozó, jogi személyiséggel rendelkező

 • társadalmi szervezetek közül az egyesületek (GFO 52),
 • egyházak, egyházi intézmények (GFO 55),
 • alapítványok (GFO 56),
 • sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (GFO 521) közül a sportszövetségek és a sportegyesületek.

„C” komponens: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 57.§-a szerinti gyermekotthonokban élők sportjával, továbbá a roma lakosság sportjával foglalkozó:

 • országos kisebbségi önkormányzati irányító költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 35), helyi kisebbségi önkormányzati irányító költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37),
 • társadalmi szervezetek közül az egyesületek (GFO 52),
 • egyházak, egyházi intézmények (GFO 55),
 • alapítványok (GFO 56),
 • sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (GFO 521) közül a sportszövetségek és a sportegyesületek,
 • helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322) közül a gyermekotthonok.

Projekt területi korlátozása: Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek a pályázók körénél meghatározott szervezetek által:

 • „A” komponens esetén az adott megye/Budapest közigazgatási területén belül,
 • „B” és „C” komponensek esetén Magyarország területén belül valósulnak meg.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: A pályázó a program összköltségének maximum 90 %-ig igényelhet támogatást. A pályázónak legalább a program összköltségének 10%-át kell önrészként biztosítani.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

 • § a minimálisan elnyerhető összeg komponensek szerint az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
 • „A” komponens esetében 900 000 forint,
 • „B” komponens esetében 450 000 forint,
 • „C” komponens estében 480 000 forint. § a maximálisan elnyerhető összeg csak az A2. pontban megjelölt „A” komponens esetében korlátozott, ahol a megyénkénti/budapesti pályázaton maximális elnyerhető támogatás 1 500 000 forint.
 • Az egy főre jutó eseményenkénti támogatási összeg komponensenként nem haladhatja meg: o az „A”, „B” regionális/országos szintű esemény és „C” estében az 1500 forintot,
  • a „B” települési szintű esemény esetében a 750 forintot.

  Letölthető dokumentumok

  A pályázatok benyújtásának helye és határideje: A pályázatot (kitöltött pályázati formanyomtatványt és a felhívásban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati formanyomtatvány részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozatokkal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

  Nemzeti Erőforrás Minisztérium
  Sportért Felelős Államtitkárság
  1054 Budapest, Hold u. 1.

  Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2011. június 30-tól 2011. július 30-ig lehetséges.