palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás (konvergencia régiók) pályázat

új-széchényi-terv pályázatokJelen pályázat elsődleges célja a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi, kistérségi szinten kialakított együttműködési formáinak továbbfejlesztése, új együttműködések kialakítása, az intézmények innovációs tevékenységeinek professzionális támogatása, a minőségi alapokra épülő és ennek megfelelően működtetett hálózati tevékenységek által.

Kódszám: TÁMOP-3.2.2-11/2

Rendelkezésre álló forrás: Jelen pályázati kiírás rendelkezésre álló keretösszege a konvergencia régiókban 3.520.000.000,- Ft.

Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében pályázók lehetnek azon költségvetési szerv vagy nonprofit szervezet közoktatási intézményei, amelyek OM-azonosítóval rendelkeznek, és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

 • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 22. §-a szerinti pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmény, beleértve a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről szóló 10/1994. (V.13.) MKM rendelet 13.§-a szerint működő intézményeket is.
 • a Kt. 33.§ (1) szerinti többcélú intézmény, amely rendelkezik olyan intézményegységgel, amely a Kt. 36. § szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatást lát el.

Támogatható tevékenységek köre

 • Helyzetelemzés, regionális hálózatkoordinációs stratégia és intézkedési terv kialakítása:
 • Projektiroda létrehozása és működtetése:
 • Regionális döntés-előkészítő, javaslattevő testület működtetése
 • Fejlesztési tevékenységek
 • Szolgáltatásfejlesztési és koordinációs tevékenységek
 • Az intézmények szakmai támogatása
 • Referencia-intézmények szakmai támogatása, regionális referenciaintézményi hálózat működtetése
 • Regionális közoktatási hálózat működtetése, fejlesztés koordináció:
 • Folyamatos együttműködés a TÁMOP 3.1.1. konstrukció „21.századi közoktatás” kiemelt projekt megvalósító szervezetével
 • A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása
 • Nyilvánosság biztosítása

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a.

Támogatás összege. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 250 millió Ft, de maximum 600 millió Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket, az útmutató F8. pontjában részletezett kivételeket figyelembe véve) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (pályázati útmutató 17. melléklete) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével 3 példányban a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TÁMOP-3.2.2-11/2

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)

1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület” címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (TÁMOP-3.2.2-11/2) a pályázó nevét és címét! Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

A pályázatok benyújtására 2011. július 11-től 2011. augusztus 1-ig van lehetőség, kizárólag postai úton, legkésőbb 2011. augusztus 1-i postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.