palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Startlap pályázata civil szervezetek megújulására

Magyarország legnépszerűbb nyitóoldala, a Startlap pályázatot ír ki azon civil szervezetek számára, akik a változás jegyében fejlődni, megújulni szeretnének, jobbá tennék környezetüket, tartalmasabbá, szebbé tennék mások életét. A Startlap egy-egy millió forinttal támogatja a megújulást az oktatásban, a közösségi életben és a környezetvédelem területén.

A pályázati felhívás megnevezése: A Startlap támogatja a megújulást
A pályázat kiírója: Sanoma Media Budapest Zrt., a Startlap szolgáltatója
A pályázat kezdete: 2011. 06. 09.
A pályázat beérkezési határideje 2011. 07. 15.
A pályázat típusa támogatási pályázat
Pályázhat: alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek, civil együttműködések, társadalmi szervezetek, közintézmények

I. A pályázat célja

A pályázat célja a Startlap megújulásának célkitűzéseivel és szellemiségével összhangban:

 • a civil társadalom széleskörű mozgósítása a megújulás témájával kapcsolatban;
 • olyan civil kezdeményezések, ötletek bemutatása és felkarolása a témában, amelyek eddig megfelelő támogatás híján nem tudtak megvalósulni;
 • a figyelem ráirányítása a megújulás lényegére, jelentőségére, a fejlődés és fejlesztések társadalmi fontosságára, eszméjének népszerűsítése;

II. A pályázat tárgya, kategóriák

Pályázni az alábbi három kategóriában lehet:

1. Oktatás

Az oktatás területén olyan projektötleteket várunk, bármilyen, az oktatással, képzéssel, az iskolával, a diákélettel kapcsolatos témában, amely új perspektívába helyezi, lehetővé teszi az adott oktatási cél reformját, szélesebb körű avagy hatékonyabb érvényesülését akár újító jellegű taneszközök beszerzésén, speciális továbbképzéseken, étkezési reformprogramokon, stb keresztül.

2.  Közösség

A közösség kategóriában azon szervezetek pályázatait várjuk, akik lakóközösségükért, közvetlen környezetükért szeretnének, tudnának tenni valamit a megújulás jegyében tervezett projektötletük által.  Lehet ez a közterületek felújítása, parkosítás, de pályázhatnak közintézmények is, például könyvtárak, színházak eszközbeszerzés kapcsán.

3. Környezetvédelem

A környezetvédelem kategória területén azon civil szervezetek pályázataira számítunk, amelyek célja új, környezetbarát technológiai megoldások támogatása, környezeti edukáció, újrahasznosítási projektek, stb. Ezek keretében pedig olyan projektek létrehozása, amelyek a korábbiakhoz képest új szemlélettel, eszközökön, módszereken keresztül mutatnak példát.

III. Pályázók köre

Pályázhat minden magyarországi civil szervezet, egyesülés, alapítvány, non-profit szervezet és közintézmény, amely projektje megfelel e pályázati kiírás tárgyi kritériumainak.

Egy szervezet több kategóriában is pályázhat, de csak egy kategóriában nyerhet.

A pályázaton NEM vehetnek részt azon szervezetek, amelyeknek tagjai:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

IV. A pályázat tartalma

A pályázónak olyan kidolgozott projektötletet kell benyújtania, amely tartalmazza:

 • a szervezet képviselőjének adatait, elérhetőségét (cím, e-mail cím, telefonszám)
 • a szervezet bemutatását max. 1 gépelt oldalban (grafikus anyagok, filmek, cikkek, egyéb ismertető, bemutatkozó információk mellékelhetőek)
 • a projektötlet bemutatását max. 1 gépelt oldalban:
  • kategória-megjelölés
  • ki kell térni az eddigi tevékenység bemutatására
  • egyszerűen, világosan ki kell fejteni a konkrét elképzeléseket a támogatás felhasználásával kapcsolatban
  • rá kell világítani, hogy a megújulás tükrében hogyan szolgál mindez újabb eredményeket
  • illusztrációk, mellékletek csatolása
  • opcionális: rövid, fényképes vagy audiovizuális anyag, amely bemutatja a projekt célját, helyszínét, esetleg magát a pályázót
 • rövid költségvetést a támogatás felhasználásáról
 • nyilatkozatot nyertesség esetén a projekt megvalósítására

V. A pályázati elbírálásának menete és szempontrendszere

A Startlap a határidőre beérkező érvényes pályázatokat – előválogatás után – közzéteszi saját-, illetve Facebook-oldalán, ahol azokat közönségszavazásra bocsátja.

A közönségszavazás 2011. 07.22-től 2011. 08. 07-ig tart, a www.megujulas.startlap.hu oldalon.

A közönségszavazás végén – a beérkezett szavazatok és a Facebook-on érkezett like-ok alapján – a Startlap összesített listát készít a kategóriánként legeredményesebb öt-öt pályázatból, amelyet szakmai zsűri elé bocsát.

A végleges sorrendet, azaz a kategóriánkénti 1-1 nyertest, szakmai zsűri választja ki, amely civil szakemberekből, illetve a Startlap munkatársaiból áll.

A pályázatok értékelését a zsűri az alábbi szempontrendszer szerint végzi:

 • mennyire felel meg a pályázat a kiírásnak, a pályázati céloknak;
 • a projektötlet oktatási/közösségi/környezetvédelmi hasznossága, értéke, megvalósíthatósága;
 • a projektben a megújulás elvének érvényesülése.

VI. A pályázat díjazása

A három kategórianyertes pályázatot egyenként nettó 1 000 000 forinttal jutalmazza a Startlap. A nyertes pályázókat az oldal megújulási kampányának keretében is több fórumon bemutatja (internet, kisfilm, közterület).

VII. A pályázat benyújtása

A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2011. július 15. (péntek) 16.00 óráig

 • levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címen (kérjük, a borítékra ráírni: Startolj a megújulásért! pályázat),
 • e-mailben a startlap.palyazat@sanomamedia.hu címen.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket szintén a startlap.palyazat@sanomamedia.hu e-mail címre várjuk.

VIII. A pályázati határidők

A pályázat kezdete: 2011. 06. 09.
A pályázat beérkezési határideje: 2011. 07. 15.
Közönségszavazás: 2011. 07. 22. – 2011. 08. 07.
A kategóriánkénti 5-5 legjobb kihirdetése: 2011. 08. 09.
A szakmai zsűri eredményhirdetése/ünnepélyes díjátadó: 2011. 09. 12. 10 óra
A projektek megvalósulási határideje: 2011. 09. 15.

IX. Pályázati feltételeink

A pályázat beküldésével a pályázó a fotók, a videók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Sanoma Budapest Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.

A nevezéssel a pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat, videókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteiben megjelenik a Sanoma Media Budapest Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében a pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.

A képeket, videókat a Startlap szerkesztősége készíti el a nyertes pályázókkal.

A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Média Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a pályázón kívül más is szerepel, a pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek közzétételhez való hozzájárulásával.

A pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való részvételnek mindennemű költségét a pályázó viseli.

A pályázatokat elbíráló zsűri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázati határidőt követően érkezett pályázat érvénytelen. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.