palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ökopolisz Alapítvány 2011 pályázat

Ökopolisz Alapítvány pályázatAz Ökopolisz Alapítvány lehetőségeihez mérten támogatni kívánja azon kezdeményezéseket, amelyek megvalósulása elősegíti az alapítvány alapvető céljainak az elérését, és amelyek illeszkednek az alapítvány stratégiája által kijelölt irányvonalakhoz. Az alapítvány célja: „az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű népszerűsítése révén”.

A következő programcsoportokra lehet pályázni:

I. Ökopolitikai témájú fórumok, klubok, vitaestek, konferenciák, tanácskozások, filmklubok szervezése
A program célja, hogy szerte az országban létrejöjjenek olyan beszélgető, vitázó közösségek, amelyek hitelesen jelenítik meg az ökologikus eszmét, szemléletet, lokális, regionális, nemzeti és globális színtéren és összefüggésben hangsúlyozzák a legtágabban értett környezettudatosságot, felhívják a figyelmet az önmagunkért és társadalmi, természeti környezetünkért viselt személyes és közösségi felelősségünkre.
A klubok megszervezése teremtsen nyilvánosságot az ökopolitika számára lényeges kérdések bemutatására, tegye lehetővé az ökopolitikai megközelítés iránt fogékony közösségek kialakulását és megerősödését az országban, fejlessze a részvételi vitakultúrát (vélemények meghallgatása és eredményes becsatornázása, konszenzusos döntéshozatal, mediációs eszközök) a magyar társadalomban.
Egy településen szervezetenként pályázható klubesemények száma minimum 3.

II. Utcai akciók
Pályázni lehet olyan kreatív utcai akciók megszervezésével és lebonyolításával, melyek célja, hogy a helyi közösséget érintő valamely „zöld” témával összefüggő probléma feldolgozásával bátorítsa a közügyekben való állampolgári részvételt, felhívja a figyelmet a társadalmi igazságosság szempontjaira, és környezet-tudatos alternatív megoldásokat mutasson fel.

A társadalmi részvételt, közösségépítést előmozdító helyi programok:

 • helyi érdekképviselet, érdekérvényesítés erősítését célzó kezdeményezések, különös tekintettel a fiatalok és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi szerepvállalásának előmozdítására fiatalok állampolgári nevelését célzó programok: egymás és a másság tiszteletére nevelés; együttműködési képesség, vitakultúra fejlesztése; felelősségvállalás képességének fejlesztése; döntés, választási képességek fejlesztése; lakóhelyi, közösségi, társadalmi problémák feltérképezése és bemutatása művészeti eszközökkel (pl. PhotoVoice módszer) közterek rehabilitációja, átértelmezése, illetve birtokba vétele (pl. gerilla kertészet vagy közösségi kert létrehozása) egy konkrét problémára reagáló közösségi pozitív direkt-akciók

A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás mértéke:

A jelen pályázati felhívás alapján az Ökopolisz Alapítvány összesen 10 millió forint támogatás odaítélését tervezi a feltételeknek megfelelő pályázóknak.

A lehetséges támogatottak köre

Pályázatot nyújthatnak be: Társadalmi szervezetek és alapítványok

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • közalapítványok,
 • magánszemélyek,
 • pártok és pártszervezetek, valamint
 • közvetlen pártcélokat szolgáló civil szervezetek

A pályázatnak be kell mutatnia:

 • a program indokoltságát, előzményeit
 • a program célját,
 • a tervezett tevékenységet és annak időbeni ütemezését,
 • a várt eredményeket,
 • a részletes költségvetést

A támogatás formája és mértéke

Egy pályázó jelen pályázati felhívásra témacsoportonként maximum egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó több témacsoportra is pályázhat, de összesen maximum 500eFt támogatást kaphat.

A támogatás előfinanszírozás formájában történik. A támogatási szerződés aláírását követően a megítélt támogatási összeg 90%-át a támogató átutalja a támogatott számlájára. A maradék 10% a beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.

A támogatással a pályázó/támogatott által 2011. szeptember 01. és december 31. között megvalósított projekt finanszírozható.

Letölthető dokumentumok

opa_palyazati_felhivas.pdf

A teljes pályázati dokumentáció letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázati űrlapot és a pályázati nyilatkozatot az Ökopolisz Alapítvány honlapján található Pályázat feltöltése menüpontban e célra kialakított felületen keresztül kell beküldeni.

A támogató 2011. június 15.-e és 2011. július 15.-e között fogad be pályázatokat.

A támogatást kérő pályázatok beküldési határideje 2011. július 15. napján 24:00h.

Elbírálás határideje

A támogató a beérkezett pályázatokat 2011. július 15. és 2011. augusztus 15. között bírálja el. A döntésről a döntést követő 1 héten belül értesíti a pályázókat.

Részletes követelmények

A támogatással kapcsolatos részletes követelményeket a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentumok tartalmazzák:

 • támogatási irányelvek
 • támogatási feltételek
 • pályázati űrlap
 • pályázati nyilatkozat
 • támogatási mintaszerződés

A dokumentumok az alapítvány honlapján (www.okopoliszalapitvany.hu) elérhetők, és alapos tanulmányozásuk elengedhetetlen sikeres pályázat benyújtásához.

Kapcsolattartó:

Nagy Edit
alapítványi koordinátor
+36-30-304-14-35
nagy.edit@okopoliszalapitvany.hu