palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára

esza-pályázatokSpeciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek  számára.

KÓD: TÁMOP – 5.6.1.A-11/3 (KMR)

A támogatás célja: a már büntetett személyek társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítését, ezáltal a bűnismétlés veszélyének csökkentését támogatja. Fő cél a bűnelkövetés leggyakoribb okainak, a képzetlenségnek, munkára szocializálatlanságnak, a bűnelkövetők, illetve peremre szorultak és a társadalom közötti – kölcsönösen – ellenséges attitűdnek a visszaszorítása.

Rendelkezésre álló forrás: TÁMOP 5.6.1 pályázati konstrukció A) komponensének keretében a támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 1.200.000.000 Ft, amelyből a II. alkomponens tervezett keretösszege: 400.000.000 Ft

A Közép-magyarországi Régió területén a tervezett keretösszeg legfeljebb 40 %-a, azaz legfeljebb 160.000.000 Ft kerül felhasználásra.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma

Pályázóként jelen pályázati kiírás keretében a 2008. január 1. előtt bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló gazdálkodású alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (KSH 31) (ezek közül kizárólag büntetés-végrehajtási intézet vagy intézmény, fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat, javítóintézet)
  • Egyház, egyházi intézmény (KSH 55)
  • Alapítvány (KSH 56)
  • Egyéb egyesület (KSH 529).
  • Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 15.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Pályázati felhívás

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.6.1.A-11/3.

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

A pályázatok benyújtása 2011. június 01-től 2011. június 24-ig lehetséges.

Forrás: http://www.nfu.hu