palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése pályázat – konvergencia régiók

új-széchényi-terv pályázatokA támogatás célja: az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket.

Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás: Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.
Jelen kiírás fő célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket.

Ez az integrált megközelítés növelheti a szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést, és a szolgáltatók közötti tudás-megosztást, aminek nyertesei nemcsak a nagyobb terheket viselő fiatal gyermekes családok lesznek, hanem minden család. Mindez a helyi közösségekből kiindulva országos szemléletváltást is elősegít a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése elvének széleskörű megvalósulását. Az érdekérvényesítő és önsegítő hálózatok szerveződése segíti a családbarát jellegű kezdeményezések,  szerveződések létrehozását és működését, erősíti a helyi közösségek tagjai közötti összefogást.

Fontos a családok közötti szolidaritás erősítése is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások valamint (formális és informális) képzések támogatásán keresztül.

A drámaian alacsony születési mutatók,- 2010-ben mindössze 90 350 gyermek született, és a teljes termékenységi arányszám is rekord alacsony szintet ért el 1,26-os értékkel -, illetve a társadalom értékrendjében a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságának jól látható visszaszorulása szükségessé teszi, hogy a köztudatban pozitív irányú változás, fordulat következzen be. Ehhez mindenekelőtt a helyi közösségek tagjai összefogásának erősítésére, a közös célok érdekében való cselekvés előmozdítására van szükség. A helyben működő civil szervezetek ebben a tevékenységben jelentős szerepet tudnak vállalni, mindenekelőtt azáltal, hogy a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak be, továbbá tanácsadással, a gyermekfelügyelet megszervezésével stb. segítik a helyi családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve ezáltal a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.

Minden olyan, helyben működő civil szervezet részesülhet támogatásban, amelynek tevékenysége a helyi családok összefogására, közös programok, rendezvények szervezésére, a gyermekvállalás népszerűsítésére irányul, és e tevékenységén belül tanácsadást, lelki gondozást, a gyermekfelügyelet megszervezéséhez való segítségnyújtást stb. is vállal. A tanácsadások elsősorban a párkapcsolat, a házasság, a gyermekvállalás és -nevelés, a gyermek elhelyezése kapcsán felmerülő kérdéseket érintik, annak érdekében, hogy a helyi közösségek érintett tagjai kölcsönösen átadhassák egymásnak tapasztalataikat.

Egyfajta családi szolgáltatásokat nyújtó központok, ún. „családi erőforrás központok” létrejöttét szeretnénk tehát ilyen módon támogatni, amelyek helyi szinten az ott élő családok, illetve a közösség más tagjai részvételével tevékenykednek, s hozzájárulnak a helyi társadalomban a családbarát attitűd megerősödéséhez.

Szükséges az alapvető cél megvalósítása, hisz az állam családpolitikai eszköztára elsősorban a közvetlen pénzügyi juttatásokat, a közvetett pénzügyi juttatásokat, a kapcsolódó szabadság és segélyrendszert, a gyermekgondozási intézményrendszert foglalja magában. Ugyanakkor a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása érdekében egyértelmű üzenetet kell eljuttatni a társadalomnak, hogy az anyagi támogatás mellett egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek támogatják a családalapításra való felkészülést, a családi életre, a gyermekvállalásra való elszánás folyamatát.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,85 milliárd forint, amely a konvergencia régiók területén használható fel.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, melyek 2009. december 31. előtti, jogerős bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel rendelkeznek, továbbá éves bevételük 2010-ben az igényelt támogatási összeg legalább 20%át elérte.

A pályázaton való részvétel további feltétele – a résztvevő szervezetek területi beágyazottságának, kötődésének biztosítása céljából -, hogy a pályázó igazolni tudja, hogy az általa megjelölt működési területen a pályázat beadását megelőzően legalább 1 éven keresztül a projekt céljához kapcsolódó jellegű, ahhoz hasonló tevékenységet végzett.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi civil szervezetek (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján) pályázhatnak

Pályázóként (vezető partnerként) az alábbiak szerint:

  • non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569,)
  • Egyház (KSH 551)
  • Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
  • Egyház önálló szervezete (KSH 553)
  • Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)

Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban.

Konzorciumi tag lehet:

  • non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529 , Egyéb Alapítvány KSH 569)
  • Egyház (KSH 551)
  • Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
  • Egyház önálló szervezete (KSH 553)

Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)

Projekt területi korlátozása

A projekt keretén belül a pályázó szervezetek működési területének területi beosztás szerinti legmagasabb szintje a kistérség, legalacsonyabb szintje a település, illetve annak részterülete (kerület, városrész v. lakóövezet). A pályázatban konkrétan, nevesítve meg kell jelölni, hogy az említett területi skálán belül a pályázó melyik területi egységen, illetve amennyiben releváns, melyik LHH kistérségen belül (pl. csurgói kistérség, Jósa András lakótelep stb.) kívánja megvalósítani a projektet.

A pályázó szervezet projekt-megvalósítási tevékenysége ugyanazon pályázat keretein belül egyszerre egy területi egységre (egy kistérségre, egy településre, egy részterületre) terjedhet ki.

Pénzügyi feltételek és állami támogatások
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet.

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kódszám: TAMOP-5.5.1/B-11/2.

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)

1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

Személyesen:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: nfu@nfu.gov.hu
honlap: www.nfu.hu

A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 9-től 2011.szeptember 15ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.