palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek működési támogatása

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása – EACEA/28/11. A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek strukturális, azaz működési támogatása.

A cél olyan szervezetek támogatása, amelyek állandó, szokásos és rendszeres tevékenységeik révén hozzájárulnak a „Fiatalok lendületben” című program célkitűzéseihez.

E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampolgárok aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó európai együttműködési programok kidolgozásához és megvalósításához.

A pályázati felhívás célja olyan szervezetek kiválasztása, amelyekkel éves működési támogatásról szóló megállapodások köthetők a 2012-es költségvetési évre. Nem vonatkozik azokra a szervezetekre, amelyek 2011–2013-ra partnerségi keretmegállapodást kötöttek a Végrehajtó Ügynökséggel.

2. Támogatható pályázók

2.1. Támogatható szervezetek

Erre az ajánlattételi felhívásra az alábbiak nyújthatnak be pályázatot:

1. Európai nem kormányzati szervezetek:

 • a) legalább 8 támogatható országban fiókteleppel rendelkező európai esernyőszervezetek;
 • b) legalább 8 országban hivatalos tagszervezetekkel rendelkező formális európai hálózatok;

2. legalább 8 támogatható országban aktív, egymástól független szervezetekből álló informális európai hálózatok.

A szervezeteknek a működési támogatás elnyeréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 • nonprofit szervezet,
 • nem kormányzati szervezet,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 1 éve hivatalosan bejegyzésre kerültek egy  támogatható országban,
 • ifjúsági, vagy olyan szélesebb rétegeket célzó szervezet, amely tevékenységeinek egy részét a fiatalok érdekében végzi,
 • a fiatalokat bevonja az érdekükben kidolgozott tevékenységek irányításába,
 • legalább egy (fizetett vagy önkéntes) állandó munkatárssal rendelkezik. E követelmény alól kivételt képeznek az e program keretein belül támogatásban még nem részesült szervezetek, amennyiben a támogatás elnyerése esetén felvesznek egy állandó alkalmazottat.

2.2. Támogatható országok

Az alábbi országokban alapított szervezetek pályázatai támogathatók:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
 • azok az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok, amelyek előcsatlakozási stratégiával rendelkeznek: Horvátország és Törökország,
 • a Nyugat-Balkán országai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó (az 1999/1244. sz. ENSZ BT-határozat értelmében), Montenegró és Szerbia,
 • az alábbi kelet-európai országok: Fehéroroszország, Moldova, Orosz Föderáció és Ukrajna.

3. Támogatható tevékenységek

A szervezeteknek bele kell foglalniuk éves munkatervükbe olyan tevékenységeket, amelyek megfelelnek az ifjúsággal kapcsolatos európai uniós fellépés alapelveinek.

Az európai uniós fellépés hatékonyságának megerősítését és előmozdítását az alábbi tevékenységek segíthetik elő:

 • 1. csoport: a fiatalok nézeteinek és érdekeinek a maguk sokszínűségében történő európai szintű képviselete,
 • 2. csoport: ifjúsági csereprogramok és önkéntes szolgálatok,
 • 3. csoport: nem formális és informális tanulás, valamint ifjúsági tevékenységi programok,
 • 4. csoport: az interkulturális tanulás és megértés elősegítése,
 • 5. csoport: európai kérdések, valamint az EU politikáihoz és az ifjúságpolitikához kapcsolódó kérdések megvitatása,
 • 6. csoport: az európai uniós fellépéssel kapcsolatos információk terjesztése,
 • 7. csoport: a fiatalok részvételét és kezdeményezéseit ösztönző fellépések.

4. Az odaítélés kritériumai

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:

 • A projekt kapcsolódása a Fiatalok lendületben program és az ajánlattételi felhívás célkitűzéseihez és  prioritásaihoz (30 %).
 • A munkaterv és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50 %).
 • A tevékenységekben szereplő részt vevők profilja és száma és a részt vevő országok száma (20 %).

5. Rendelkezésre álló költségvetés

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek működésének társfinanszírozására odaítélt teljes költségvetés a jelen ajánlattételi felhívás keretében körülbelül 800 000 EUR.

Az Unió pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a tervezett kiadások 80 %-át (a költségvetés alapú számítást használó pályázók esetében ez a támogatható költségek 80 %-ára vonatkozik) ( 1 ).

A maximális közösségi támogatás szervezetenként 35 000 EUR az éves megállapodások esetében.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6. A pályázatok benyújtása

A támogatási pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani, az erre a célra kialakított elektronikus űrlapon.

Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2011. november 15., 12 óráig (közép-európai nyári idő) kell beküldeni.

A pályázat nyomtatott változatát is 2011. november 15-ig kell beküldeni az alábbi címre:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2012
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

 • postai úton (a postai bélyegző dátuma számít),
 • futárszolgálattal (a pályázatot a Végrehajtó Ügynökséghez szállító futárszolgálat általi átvétel dátuma számít).

A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatokat nem fogadják el.

7. További információ

A pályázatokat az EACEA/28/11. sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Az említett dokumentumok az alábbi honlapon találhatók meg az interneten: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm