palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek által kezdeményezett projektekre

Európa a polgárokért program / Civil szervezetek által kezdeményezett projektek. Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve az európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét megoldásokra kell törekedniük.

 

Pályázhatnak: civil társadalmi szervezetek

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel)

Beadási határidő: 2012. február 1.

Támogatható tevékenységek: A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya lehet: egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, képzés, kiállítás, stb.; vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat, stb.; közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében; hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet tartós hálózata.

További pályázati feltételek:

  • a pályázónak a programban részt vevő országok valamelyikében székhellyel kell rendelkeznie;
  • egy projektben legalább két szervezet vesz részt két különböző országból;
  • a résztvevők legalább 30%-ának a pályázatot benyújtó szervezet országától eltérő, pályázatra jogosult országból kell érkeznie;
  • Eseményenként 400 nap/résztvevő (a résztvevők és a napok számának szorzata nem lehet több mint 400) vehető figyelembe;
  • egy projekt maximális időtartama 18 hónap.

A támogatás mértéke: Kétféle költségvetés közül lehet szabadon választani:

  • Átalányalapú finanszírozás: A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama határozza meg.
  • Költségvetésen alapuló finanszírozás: A támogatás nem haladhatja meg az érintett programra vonatkozó támogatható költségek legfeljebb 70%-át. Ennek megfelelően a teljes becsült támogatható költségek legalább 30%-ának az Európai Unió költségvetésétől eltérő forrásból kell származnia. A megítélt összeg semmilyen esetben sem haladja meg a pályázatban kért összeget.

 Részletes pályázati felhívás és további információ:

Tempus Közalapítvány: www.tka.hu.

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. További információ található még az Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

További információk:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu