palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Freemover oktatói vagy hallgatói mobilitás pályázat

CEEPUS : freemover oktatói vagy hallgatói mobilitás a 2011/12-es tanév tavaszi félévére. A program célja: A CEEPUS tagországok felsőoktatási intézményeinek hálózatán belül a főiskolákon és egyetemeken vendégtanárokat fogadása és hallgatók cseréje a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítéséért és bővítéséért, segítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

 

A pályázásra jogosultak köre: Államilag elismert felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói, oktatói.

Kiíró: Központi CEEPUS Iroda

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Pályázati határidő: a 2011/12-es tanév tavaszi félévére: 2011. november 30.

Részt vevő országok köre: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és a koszovói Pristinai Egyetem.

Támogatható tevékenységek: Hálózaton kívüli, freemover mobilitás
Ha a hallgató vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

Pályázati feltételek:

  • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
  • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot (kivéve PhD hallgatók esetében).
  • Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

Az ösztöndíjakról: Az ösztöndíjat a mobilitásra pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. A 2011/2012-es tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának módja: A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára: www.ceepus.info. A pályázat elkészítésének lépéseit a  Mobilitási pályázatok beadásának módja menüpontban találhatja meg.

Az ösztöndíjas tartózkodás egyéb részleteivel kapcsolatban további információ az Intézményi CEEPUS koordinátoroktól vagy a konkrét hálózat magyar koordinátorától kérhető.

További részletes információ megtalálható a www.ceepus.hu és a www.ceepus.info honlapokon.