palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Leonardo partnerségek pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo partnerségek. Az alprogram célja: A partnerségek átmenetet képeznek a Leonardo mobilitás és az innováció fejlesztés / innovációtranszfer pályázattípusok között. Ezen együttműködések célja az egymástól tanulás, jó gyakorlatok átvétele, közös tapasztalatok cseréje európai szinten, szakképzési témában, a szakképzés és a munka világának közelítése.

 

Pályázhatnak: szakképzésben érintett intézmények
Kiíró:
Európai Bizottság
Pályázatkezelő
: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő
: 2012. február 21.

A pályázásra jogosultak köre:

A projektekben valamennyi szakképzésben érintett intézmény részt vehet:

 • A szakképzés területén (a felsőoktatást kivéve) oktatást, képzést nyújtó intézmények, szervezetek
 • A szakképzésbe bekapcsolódó egyesületek, szövetségek (hallgatói vagy oktatói szövetségek, szülői szervezetek stb.)
 • Vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kamarákat és más érdekképviseleti szervezeteket is (pl. munkaadói, munkavállalói szervezetek)
 • Az egész életen át tartó tanulás szempontjaihoz kapcsolódóan pályatanácsadással és információnyújtással foglalkozó szervezetek
 • Az egész életen át tartó tanulás szempontjait felölelő szakmapolitika és működési rend irányelveit alakító testületek helyi, regionális és nemzeti szinten
 • Kutatóintézetek, amelyek az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkoznak
 • Felsőoktatási intézmények (csak korlátozottan, felsőfokú szakképzésre irányuló projektek esetében).

 Részt vevő országok köre:

 • a 27 európai uniós tagország
 • az EGT- és az EFTA országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc)
 • a tagjelölt országok: Törökország, Horvátország

Támogatható tevékenységek: A 2 éves projektek során több ország partnerintézményei működnek együtt. Egy adott szakképzési témára koncentrálva kiutazásokat, partnertalálkozókat szerveznek egymáshoz, ahol a témára vonatkozó megbeszéléseket tartanak, közösen dolgoznak egy kisebb projekteredményen, mely lehet tanulmány, honlap, CD, konferencia, képzési anyag stb. A projekt futamidejének többi részében pedig saját intézményükben dolgoznak az adott témán, majd az elért tapasztalatokat összegzik, értékelik, a tapasztalatokat megosztják, terjesztik.

Pályázati feltételek:

 •  A projektek időtartama 2 év, egy projektben legalább három különböző országból származó partnernek kell lennie.
 • Magyarországon minden Leonardo da Vinci partnerségek támogatásra pályázó szervezetnek egyszerre csak egy futó projektje lehet.
 • A felsőoktatási intézmények különböző karainak lehet egy időben futó projektjük, azonban egy felsőoktatási intézmény futó projektjeinek száma nem haladhatja meg a 3-at.
 • Ha egy pályázó mégis több pályázatot ad be, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy melyiket vonja vissza. Amennyiben érvényes Leonardo da Vinci partnerségek támogatási szerződéssel rendelkező szervezet új pályázatot nyújt be, az automatikusan formai hibásnak minősül, kivéve, ha a pályázatot az éppen futó projekt lezárásának évében adják be.

Prioritások: –

A támogatás mértéke:

A támogatás összege a projektben vállalt, legtöbbször közös partnertalálkozókra történő utazások: mobilitások számához igazodik. 

Mobilitások minimális száma Támogatás összege (EUR)

4

7.000

8

11.000

12

15.000

24

21.000

 A pályázás menete: A pályázatokat Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz, mint hazai nemzeti irodához kell benyújtani. A pályázatok bírálatát a partnerség koordinátorának országában, az adott ország nemzeti irodája által megbízott szakértők végzik. A nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és a támogatás átutalását is a Tempus Közalapítvány végzi.

 A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu