együttműködési pályázatok Archive

A kulturális örökséggel kapcsolatos európai együttműködési projektek támogatása

Pályázat a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatására.

Az Interreg V-A program pályázatai

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázatot hirdetnek a kkv-k versenyképességének javítása; a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban ésaz intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás témakörökben.

Erasmus+ pályázat

Az Erasmus+-t a képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program a jelenleginél 40%-kal magasabb, 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebből a Fiatalok Lendületben Program folytatásának számító

Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon átnyúló turizmus támogatására

Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon átnyúló turizmus támogatására.

Határtalanul – Együttműködés gimnáziumok között

A pályázat célja: A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulása, valamint a diákok közösségi szerepvállalásának elősegítésére.

Határtalanul – Együttműködés szakképző iskolák között pályázat

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulása, valamint a diákok szakmai tapasztalatszerzésének elősegítésére. A pályázat célja Magyarország és Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban

Collaboration Grants – Kulturális együttműködési támogatások

Együttműködési támogatás a művészeti- és kulturális transznacionális tevékenységek és az ágazatközi szervezetek között. Támogatást kaphatnak azok a kulturális szervezetek és a kulturális ágazaton kívűli szervezetek, amelyek művészeti és kulturális projektek megvalósításában vesznek részt többek között az alábbiakban felsorolt országokbanm pl. Magyarországon is. A Collaboration Grants értéke €15,000- max. €30,000 lehet. Jelentkezési határidő: 2013 március 25. 17.00 óra.

Tempus IV. program 6. felhívás

A program olyan együttműködések kialakítását kívánja elősegíteni, amelyek modernizálják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európa 2020 stratégiával és a Bolognai folyamattal.

Együttműködés szakképző iskolák között

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulása, valamint a diákok szakmai tapasztalatszerzésének elősegítésére. A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző

Leonardo partnerségek pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo partnerségek. Az alprogram célja: A partnerségek átmenetet képeznek a Leonardo mobilitás és az innováció fejlesztés / innovációtranszfer pályázattípusok között. Ezen együttműködések célja az egymástól tanulás, jó gyakorlatok átvétele, közös tapasztalatok cseréje európai szinten, szakképzési témában, a szakképzés és a munka világának közelítése.  

Leonardo innovációfejlesztés pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo innovációfejlesztés. Ezen alprogram olyan nemzetközi együttműködéseket támogat, melyek a szakmai oktatás és képzés keretében alkalmazandó újszerű tartalmak, módszerek és eljárások kialakításával fejlesztik a képzési rendszer minőségét. Innovációfejlesztéssel foglalkozó projektekben a futamidő végére valami új tartalom, módszer, eljárás, stb. alakul ki. Az új megoldás több országban segíti a

Együttműködések magyar szakképző iskolák között pályázat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága (a továbbiakban: Apáczai Programigazgatóság) a HATÁRTALANUL! program keretében a határon túli magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését tűzte ki céljául. Ennek érdekében pályázatot hirdet magyarországi szakiskolák és szakközépiskolák számára határon túli magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskolákkal való együttműködések támogatására. A pályázat a diákok közötti,

Comenius Régió együttműködések

Comenius Régió együttműködések. Az alprogram célja: A Comenius Régió együttműködések elsődleges célja az oktatás európai dimenziójának erősítése azáltal, hogy lehetőséget biztosít helyi és regionális oktatási hatóságok kétoldalú (bilaterális) együttműködésére. Az együttműködések keretében lehetőség van jó gyakorlatok kialakítására és/vagy cseréjére, eszközök kifejlesztésére, az oktatás európai dimenziójának erősítésére, valamint európai tanulási gyakorlatok megismerésére.

Comenius Iskolai együttműködések

Egész életen át tartó tanulás program/Comenius Iskolai együttműködések. A Comenius Iskolai Együttműködések keretében kétféle pályázattípus pályázható: Multilaterális – azaz többoldalú -együttműködések valamint Bilaterális – azaz kétoldalú – együttműködések.

Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program 2010. évi pályázatai-EACEA/30/09

Pályázati felhívás – EACEA/30/09-Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program – 2010. évi pályázati felhívások. Transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségek. Tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerségek (2009/C 308/11).

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu