palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tempus IV. program 6. felhívás

A program olyan együttműködések kialakítását kívánja elősegíteni, amelyek modernizálják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európa 2020 stratégiával és a Bolognai folyamattal.

Pályázhatnak: felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményekből alakult szövetségek, szervezetek vagy hálózatok.

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Pályázati határidő: 2013. március 26.

A program célja:A program olyan együttműködések kialakítását kívánja elősegíteni, amelyek modernizálják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európa 2020 stratégiával és a Bolognai folyamattal.

Részt vevő országok köre (pályázóként vagy partnerként):

  • Az EU 27 tagállama és Horvátország (ez utóbbi az EU-csatlakozást érintő bizonyos kitételekkel);
  • Nyugat-balkáni országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Koszovó), az Európai Unió déli és keleti szomszédos területén található 16 ország (Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, a palesztin megszállt területek, Szíria, Tunézia, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Ukrajna) és az Orosz Föderáció;
  • 5 közép-ázsiai köztársaság: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán.

Önköltségesként részt vehetnek:

  • Törökország
  • Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc
  • Horvátország (ez utóbbi az EU-csatlakozást érintő bizonyos kitételekkel), Macedónia

 A pályázásra jogosultak köre: A Közös projektekre államilag elismert, állami vagy magántulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményekből alakult, a felsőoktatás népszerűsítése, fejlesztése és reformja mellett elkötelezett szövetségek, szervezetek vagy hálózatok pályázhatnak.

A Strukturális intézkedésekre pályázóknak a Közös Projekteknél a fentiekben előírt jogi személyeknek, illetve nemzeti vagy nemzetközi, rektori, oktatói vagy hallgatói szervezeteknek kell lenniük.

A Tempus programban partnerként/társkedvezményezettként részvételre jogosult intézmények és szervezetek felsőoktatási intézményeket és szervezeteket, valamint olyan nem tudományos tevékenységgel foglalkozó intézményeket és szervezeteket foglalnak magukban, mint a nem kormányzati szervezetek, vállalatok, a különféle iparágak, illetve a hatóságok.

Támogatható tevékenységek:

A közös projektek (Joint Project) képezik a Tempus program alapját, amelyben intézményközi együttműködések támogatására pályázhatnak meghatározott intézménycsoportok, ún. intézményi konzorciumok. A közös projektek lehetőséget adnak arra, hogy az európai unióbeli felsőoktatási intézmények átadják tudásukat a partnerországok intézményeinek.

A strukturális tevékenységek (Structural Measures) keretében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek támogatják a felsőoktatási rendszerek struktúrájának reformját és stratégiai fejlesztését.

Prioritások:

  • Tantervi reform: A partnerországok által prioritásként meghatározott tudományágak tanterveinek modernizációja. A háromciklusú képzési rendszer, az ECTS és a fokozatok elismerési rendszerének alkalmazása.
  • Intézményirányítási reform: Intézményvezetés. Hallgatói szolgáltatások. Minőségbiztosítás bevezetése. Intézményi és pénzügyi autonómia. Egyenlő és átlátható hozzáférés a felsőoktatáshoz. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
  • Felsőoktatás és társadalom: Vállalati kapcsolatok fejlesztése. Tanárképzés. A tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) kiteljesítése. Továbbképzések a közszféra számára. Egész életen át tartó tanulás. Képesítési keretrendszer.

A főbb prioritásokon túl a pályázatoknak összhangban kell lenniük a partnerország(ok) által meghatározott nemzeti vagy regionális prioritásokkal is, melyek megtalálhatók az aktuális pályázati felhívás mellékleteiben.

 A pályázás módja: A pályázatokat elektronikus és postai úton kell benyújtani angol, francia vagy német nyelven az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének (EACEA).

Magyarországon Nemzeti Kapcsolattartó Pont a Tempus Közalapítvány.

Pályázati határidő: 2013. március 26.

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok elérhetők a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu