palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius Régió együttműködések

tempus pályázatComenius Régió együttműködések. Az alprogram célja: A Comenius Régió együttműködések elsődleges célja az oktatás európai dimenziójának erősítése azáltal, hogy lehetőséget biztosít helyi és regionális oktatási hatóságok kétoldalú (bilaterális) együttműködésére. Az együttműködések keretében lehetőség van jó gyakorlatok kialakítására és/vagy cseréjére, eszközök kifejlesztésére, az oktatás európai dimenziójának erősítésére, valamint európai tanulási gyakorlatok megismerésére.

Pályázhatnak: iskolai oktatással foglalkozó helyi és regionális hatóságok

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2011. február 21.

Az alprogram célja: A Comenius Régió együttműködések elsődleges célja az oktatás európai dimenziójának erősítése azáltal, hogy lehetőséget biztosít helyi és regionális oktatási hatóságok kétoldalú (bilaterális) együttműködésére. Az együttműködések keretében lehetőség van jó gyakorlatok kialakítására és/vagy cseréjére, eszközök kifejlesztésére, az oktatás európai dimenziójának erősítésére, valamint európai tanulási gyakorlatok megismerésére.

Támogatható tevékenységek:

 • projekttalálkozók a partnerségbe bevont összes intézmény részvételével
 • közoktatás területén működő munkatársak cseréje (pl. tanárcsere, tanulmányút szervezése a helyi/regionális iskolafenntartók oktatási, nevelési szakemberei részére)
 • akciókutatás, rövid tanulmányok összeállítása
 • job shadowing
 • tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje a partnerrégiók, valamint partner önkormányzatok között
 • egymástól való tanulási tevékenységek és közös tréningek szervezése
 • konferenciák, szemináriumok és workshopok szervezése
 • figyelemfelhívás, kampány
 • az együttműködés során megvalósuló tevékenységekkel kapcsolatos anyagok összeállítása, megjelentetése és disszeminációja
 • az együttműködésben részt vevő munkatársak nyelvi felkészítése
 • együttműködés a választott témával foglalkozó más projektekkel (pl. Comenius hálózatokkal), ennek keretében részvétel a másik projekt jelen együttműködés témájához kapcsolódó találkozóin, tapasztalatcsere a régió más intézményeivel
 • közös önértékelési tevékenységek
 • a projekt tapasztalatainak és eredményeinek disszeminációja

A programban résztvevő országok köre:

 • a 27 európai uniós tagország
 • a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)
 • Törökország

Pályázásra jogosultak köre:

Iskolai oktatással foglalkozó helyi és regionális hatóságok:

 • Települési önkormányzat
 • Intézményi társulás
 • Többcélú kistérségi társulás
 • Megyei önkormányzat
 • Szakképzés-szervezési társulás
 • Közalapítvány
 • Országos Kisebbségi Önkormányzat

Pályázati feltételek: Pályázni kétoldalú együttműködések keretében két partnerrégió részvételével két éves időtartamú projektekkel lehet.

A két partnerrégióból a pályázó fél egy-egy közoktatással foglalkozó helyi vagy regionális hatósága lehet, az együttműködésbe be kell vonni legalább egy iskolát, és legalább egy más típusú intézményt a térségből (ez utóbbi lehet pl. ifjúsági vagy sportklub, szülők és diákok szervezetei, helyi tanárképző intézet, más oktatással foglalkozó intézmény, szakképző intézmény és helyi munkaadó, múzeum, és konzultációs szervezet vagy felügyeleti szerv).

A támogatás mértéke: A támogatási összeg  maximum 25 000 euro.

A pályázás menete: A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Comenius/Pályázati formák/Comenius Előkészítő látogatások

A pályázatokat a Tempus Közalapítvány honlapján hozzáférhető Pályázati felhívás alapján kell benyújtani.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu