palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius Iskolai együttműködések

tempus pályázatEgész életen át tartó tanulás program/Comenius Iskolai együttműködések. A Comenius Iskolai Együttműködések keretében kétféle pályázattípus pályázható: Multilaterális – azaz többoldalú -együttműködések valamint Bilaterális – azaz kétoldalú – együttműködések.

Pályázhatnak: közoktatási intézmények

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2011. február 21.

Az alprogram célja: Az oktatás európai dimenziójának erősítése a részt vevő országokban működő iskolák együttműködése által. A projektek lehetőséget adnak a nemzetközi együttműködésekben dolgozó diákoknak és tanároknak a közös munkára egy vagy több, közös érdeklődésükre számot tartó témában. Az iskolai együttműködések segítenek a tanároknak és diákoknak, hogy megszerezzék és fejlesszék tudásukat nemcsak a választott téma tekintetében, de ugyanúgy a csapatmunka, szociális kapcsolatok, projekttevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint az információs és kommunikációs eszközök (IKT) használata terén is.

Különböző országokból származó iskolák részvétele az együttműködésben lehetőséget teremt a diákok és tanáraik számára az idegen nyelvek gyakorlására, valamint növeli motivációjukat a nyelvtanulás terén.

A Comenius Iskolai Együttműködések keretében kétféle pályázattípus pályázható: Multilaterális – azaz többoldalú -együttműködések valamint Bilaterális – azaz kétoldalú – együttműködések.

Támogatható tevékenységek:

 • Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével;
 • Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
 • Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
 • Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;
 • Az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;
 • Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.);
 • Színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
 • Kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból;
 • Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
 • Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés (pl. Comenius hálózatok);
 • Önértékelési tevékenységek;
 • Projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése, stb.

Pályázati feltételek:

 • A projektek két éves időtartamúak
 • Multilaterális együttműködésekben min. három ország iskolája dolgozik együtt
 • Bilaterális projektekben két különböző ország két iskolája

Részt vevő országok köre: 27 EU tagállam, Norvégia, Liechtenstein, Törökország

Támogatás mértéke: A választott mobilitások számától függően 6000-20 000 euró.

A pályázás menete: A pályázatokat a Tempus Közalapítvány honlapján hozzáférhető Pályázati felhívás alapján kell benyújtani, a  Közalapítvány honlapján elérhető pályázati űrlapon.

A Tempus Közalapítvány munkatársai formai szempontból minden benyújtott pályázatot elbírálnak, tartalmi szempontból minden bilaterális pályázatot, illetve a multilaterális pályázatok közül csak a magyar koordinációjú pályázatokat. A nem magyar koordinációjú multilaterális pályázatok tartalmi bírálatát a koordinátor partnerország nemzeti irodája végzi.

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Comenius/Pályázati formák/Comenius Előkészítő látogatások

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu vagy http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=944

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu