palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mintaiskola modellprogram pályázat

Mintaiskola

The Model School Abu Dhabi Facebook Page

Pályázati felhívás mintaiskolák kialakítására. A „minta” iskolává válás folyamatának támogatása, az oktatási intézmények helyi sajátosságokra reflektáló fejlesztése, a pedagógusok motivációjának megerősítése, szakmai szolgáltatások, módszertani mentorálás, eszközök biztosítása révén.

Felhívás kódszáma RRF-MMSZA-1.0.0.1-23

A támogatás célcsoportja: pedagógusok, tanulók.

Támogatást igénylők köre: azon általános iskolák, amelyek rendelkeznek megfelelő és elegendő fenntartói, helyi társadalmi, partner intézményi támogatással annak érdekében, hogy a Felhívás szerinti mintaiskolává válhassanak. Támogatási kérelmet nyújthatnak be olyan általános iskolák (bármilyen fenntartásban), amelyek a (1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3. sz. mellékletében kijelölt felzárkózó településeken (továbbiakban: FETE) működnek, vagy a településen működő köznevelési intézményekben a célcsoport – diákok, szülők – minimum 80 %-ban a felzárkózó településeken életvitelszerűen tartózkodnak.

A felhívásra az alábbi szervezetek nyújthatnak be önállóan támogatási kérelmet:

 • Központi költségvetési szerv (GFO 312)
 • Helyi, Nemzetiségi Önkormányzat (GFO 371)
 • Helyi, Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv (GFO 372)
 • Országos Nemzetiségi Önkormányzat (GFO 351)
 • Országos Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv (GFO 352)
 • Vallási egyesület (GFO 525)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552)
 • Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO 555)
 • Bejegyzett egyház (GFO 556)
 • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
 • Közalapítvány (GFO 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás keretösszege: 2 034 183 581 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Önerő mértéke:

Támogatás minimum összege
A típus: min. 200 000 000 Ft
B típus: min. 88 155 970 Ft

Támogatás maximum összege
A típus: max. 400 000 000 Ft
B típus: max. 176 311 940 Ft

Támogatható projektek száma:
A típus: 2-4 db
B típus: 7-14 db

Támogatható tevékenységek

 1. Projektelőkészítő tevékenységek
 2. Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:
  – Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak tevékenységei
  – Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
  – Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
  – Célcsoport támogatásával kapcsolatos tevékenységek
  – Beruházás
  – Kötelező nyilvánosság biztosítása
 3. Projektmenedzsment tevékenységek

A projekt fizikai befejezésének dátuma: legkésőbb 2026.03.31.

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges a Településcsoport1 6 hónapnál nem régebbi jóváhagyása, Hozzájáruló nyilatkozata2,, arról, hogy a Településcsoport megtárgyalta és megismerte a Mintaiskola Szakterületi beavatkozási tervét.

Letölthető dokumentumok

RRF-MMSZA-1.0.0.1-23 felhívás_vegleges.pdf

Dokumentumok

Beadási időszak

 • 1 szakasz: 2023.12.15. – 2024.01.15.
 • 2 szakasz: 2024.01.16. – 2024.02.16